Zespół

Utworzono: 2012-11-20
Administrator NL

 

Zespół Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ tworzą:

 Ponadto z "Niebieską Linią" stale współpracuje Zespół Wolontariuszy, którzy aktywnie wspierają nas swoim czasem, wiedzą i działaniami.