Artykuł wstępny (Niebieska Linia nr 2 / 2015)

Nadrzędna kategoria: Czasopismo
Utworzono: 2015-04-30
Zmodyfikowano: 2015-05-07
Opublikowano: 2015-04-30

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy

Piszę te słowa 13 kwietnia 2015 roku w dniu, kiedy Prezydent RP Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Radosny dzień! Dziękujemy wszystkim, którzy przez długie 4 lata „przyczyniali się" do ratyfikacji Konwencji. I choć czasami dłużył się czas oczekiwania na tę ratyfikację, to dzięki temu było wiele okazji, by o przemocy w rodzinie rozmawiać – w mediach, w miejscach publicznych, w ważnych instytucjach i w życiu prywatnym. Nie zawsze dochodziliśmy do porozumienia, ale zawsze zbliżaliśmy się do poznania punktu widzenia drugiej strony.

„Niebieska Linia" towarzyszyła procesowi ratyfikacji od pierwszych chwil – przypominamy tekst Hanny Kłębickiej z Katedry Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ o Konwencji w numerze 6 z 2011 roku. Autorka krok po kroku omawiała Konwencję oraz korzyści z wprowadzenia jej w życie i kończyła swój artykuł zdaniem: Konwencja przewiduje dobrze zorganizowany system monitorowania wprowadzonych obowiązków, co pozwala mieć nadzieję, że po wejściu w życie będzie odgrywać znaczącą rolę dla poprawy sytuacji kobiet-doznających przemocy i tych zagrożonych przemocą, także przemocą w rodzinie. Zachęcam do odświeżenia sobie tych informacji w stronie internetowej pisma (www.pismo.niebieskalinia.pl – dział „dostępne artykuły").

Dziś przypomnijmy kilka najważniejszych faktów - Konwencja Rady Europy została uchwalona w 2011 roku w Stambule. Oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Polska podpisała Konwencję w grudniu 2012 roku. W kwietniu 2014 roku rząd podjął uchwałę w sprawie przedłożenia jej do ratyfikacji i przyjął projekt odpowiedniej ustawy. Sejm uchwalił ją w lutym 2015 roku, a Prezydent podpisał ustawę 14 marca.

Konwencja wzbudziła w Polsce kontrowersje. Jej przeciwnicy – m.in. przedstawiciele Kościoła i prawej strony sceny politycznej – podnosili argumenty o jej niekonstytucyjności. Wyrażali również obawy, że uderzy ona w tradycyjnie rozumianą rodzinę, a także polską tradycję i religię.
Konwencję podpisało 37 z 47 państw Rady Europy, w tym 23 z 28 należących do UE. Do dziś ratyfikowało ją 17 krajów, w tym 10 członków UE.

Cieszę się, że Polska jest jednym z nich.

Renata Durda