Artykuł wstępny (Niebieska Linia nr 1 / 2016)

Nadrzędna kategoria: Czasopismo
Utworzono: 2015-12-31
Zmodyfikowano: 2015-12-31
Opublikowano: 2015-12-31

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy

Bogna Szymkiewicz, w swojej najnowszej książce prezentowanej w tym numerze „Niebieskiej Linii", Dlaczego tak trudno jest odejść. Narracje kobiet doświadczających przemocy, pisze:

W zmieniającej się kulturze potrzebujemy nowych metafor i mitów. Jeśli nie chcemy korzystać z patriarchalnych przepisów na pełnienie ról kobiecych i męskich, potrzebujemy nowych wzorców, zarówno na poziomie uzgodnionej rzeczywistości, jak i na poziomie symbolicznym. Jeśli w dyskursie na temat przemocy wobec kobiet skupimy się wyłącznie na sile i autonomii, jest prawdopodobne, że większość kobiet, radząc sobie dobrze w „męskim" świecie, zacznie przyjmować rolę dominatorów w relacjach.

Coraz częściej słyszymy głosy, głównie ze środowisk męskich, ojcowskich, że problem przemocy wobec mężczyzn jest równie wielki jak przemocy wobec kobiet. Nie zakłamując rzeczywistości i nie zrównując tych problemów, warto jednak zaniepokoić się sytuacją wielu mężczyzn, którzy po rozwodzie bezskutecznie zabiegają o kontakty z dziećmi, czy starają się nie dać się „puścić w skarpetkach" w trakcie podziału majątku, walczą o swoją godność i autonomię. Te jednostkowe sytuacje, bardzo dramatyczne i trudne, sprzeczne z naszą dotychczasową wiedzą i zwyczajami, potrzebują uwagi i poszukiwania rozwiązań w szerszym kontekście. Stereotypy nie służą nikomu. Ani tym, którzy wpadają w pułapkę przymusu dominacji (bo tego oczekuje od nich „norma" społeczna), ani tym zdominowanym, którzy cierpią, a ich krzywda ginie w morzu podobnych im zdarzeń.

W dzisiejszych czasach kobiety (mężczyźni również) stają przed wyzwaniem, jak w bliskich związkach połączyć różne wartości: autonomię i relacyjność, indywidualizm i wspólnotowość, samorozwój i troskę o innych – pisze w swej książce Bogna Szymkiewicz.

To wyzwanie dla nas wszystkich, którzy żyjemy w ponowoczesnych czasach, w których świat technologii dynamicznie zmienia relacje społeczne. To wyzwanie dla dorosłych na „tu i teraz", ale także dla rodziców/dziadków/liderów społecznych, którzy wspierają i modelują normy dla kolejnych pokoleń.

Model „wygrany-przegrany" już się nie sprawdza. Dziś wszyscy gramy o złoty medal i warto wierzyć, że w konkurencji „relacje interpersonalne" to możliwe do osiągnięcia. Zmieścimy się na podium razem. Mężczyźni i kobiety.

Troskliwego i relacyjnego świętowania 8 Marca

Renata Durda