W bieżącym (6/125/2019) numerze

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy!

okladka ok

Piszę do Państwa te słowa, podczas gdy trwa 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć (25 listopada – 10 grudnia), tradycyjnie obchodzonych w Polsce jako 16 Dni przeciwko Przemocy wobec Kobiet lub Kampania Białej Wstążki. Gdy przypominaliśmy o tym pierwszy raz, wiele lat temu, musiałam włożyć sporo trudu, aby znaleźć jakąś inicjatywę antyprzemocową, która w tym czasie odbywała się w Polsce. W tym roku muszę włożyć sporo trudu, aby się powstrzymać przed wymienianiem wielu wspaniałych działań, podejmowanych w tym czasie w różnych miejscach Polski. To bardzo cieszy.
 
Jednak nadal każdego tygodnia w Europie sprawcy przemocy domowej zabijają 50 kobiet. To znaczy, że co trzy godziny jakaś kobieta ginie z rąk męża, partnera lub innej bliskiej osoby. Konwencja Stambulska, nazywana potocznie „antyprzemocową”, mogłaby ocalić tym kobietom życie: dokument ten mogłaby przyjąć cała Unia. Niestety, kilka krajów od dwóch lat blokuje jej ratyfikację. Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że będzie walczyć o ratyfikację Konwencji przez całą UE. Trzymamy za to kciuki!
 
Codzienna przemoc wobec kobiet, to nie tylko zabójstwa. To również przemoc psychologiczna, ekonomiczna i seksualna, gwałty, okaleczanie kobiecych narządów płciowych, wykorzystywanie seksualne, handel ludźmi, molestowanie i nękanie. Tak wygląda codzienne życie bardzo wielu kobiet w Europie – nie tylko tych, które powszechnie uważa się za najbardziej narażone na przemoc. W Unii Europejskiej co trzecia kobieta po ukończeniu 15. roku życia spotkała się z przemocą fizyczną lub seksualną. W całej Europie przemocy doświadczyło ponad 250 milionów kobiet.
 
Polska ratyfikowała Konwencję Stambulską w 2015 roku. Niestety jest ona w naszym kraju martwym prawem. Co więcej – w ubiegłym roku polskie władze otwarcie nawoływały do bojkotu Konwencji i nawet przygotowywały się do jej wypowiedzenia. Przemoc wobec kobiet w Polsce trwa, o czym media donoszą niemal każdego dnia.
 
Jeśli jednak Konwencję Stambulską przyjmie cała Unia, fundusze unijne i wszystko, co UE będzie bezpośrednio robić w Polsce, będzie uwzględniało ochronę kobiet przed przemocą. Co więcej, wszystkie inne przepisy europejskie – zarówno już obowiązujące, jak i te, które będą dopiero uchwalane – będą musiały być zgodne z Konwencją. Zatem, nawet jeśli Polska będzie nadal bojkotować Konwencję, kobiety w Polsce zyskają ochronę.
 
 

Tego kobietom i ich bliskim życzę na nadchodzący 2020 rok
Renata Durda 


Spis treści

ROZMOWA Z MISTRZYNIĄ/MISTRZEM

PRZEMOC I TABU


WAŻNE DLA PROFESJONALISTÓW 


PRAKTYCZNE I SKUTECZNE

OPOWIEM CI O SOBIE