Spis treści rocznika 1999

Administrator NL

Skocz do numeru:

0 1 2 3 4 5

Nr 0/1998

w numerze:  
   
Durda Renata Trzeci nurt - rozmowa z Jerzym Mellibrudą
Oprac. Dowjat Aleksander Tworzyć klimat potępienia
DONIESIENIA
  Powstrzymać przemoc
NIEBIESKA LINIA
Anczarska Ilona Telefon dzwoni bez przerwy
Anczarska Ilona Z naszych doświadczeń
MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ
Brokman Jerzy Syndrom sztokholmski
Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka Pomoc psychologiczna w kryzysie
J. Grażyna Psychologiczny portret ofiary
Paszkiewicz Wanda Zdaniem psychologa
Anczarska Ilona Pierwsza rozmowa z osobą, która doświadczyła przemocy domowej
Z TEMIDĄ POD RĘKĘ
Sasal Hanna Dorota Podstawy prawne instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy
Sasal Hanna Dorota Pomoc i ochrona. Zadania polskich instytucji społecznych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Brokman Jerzy Procedura "Niebieskich Kart"
  Co slychać ... rozmawia Małgorzata Jarocka
  W Rudzie Śląskiej
  W Wołominie
Frączak Piotr Jak współpracować z organizacjami pozarządowymi
TRAZ MY
Sztander Wanda Nie jesteś czarodziejem
Ślepowrońska Dagna Odbicia: Poprawianie świata
NASZE LEKTURY
  Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji I Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Nr 1/1999

w numerze:  
   
DONIESIENIA
  *50 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka * Dni Walki z Przemocą wobec kobiet * Narada pełnomocników * Konferencja w Sopocie * Dom * Wdrażanie "Niebieskich Kart" * Przytul misia
MIĘDZY TEORIA A PRAKTYKĄ
Szymańczak Michał Pojęcie krzywdzenia dzieci
Kluczyńska Sylwia Półmisek szwedzki (rozmowa z Anną Lipowską-Teutsch)
Kosińska Barbara O wirusie agresji... (rozmowa z ks. Kazimierzem Franczakiem)
Garstka Tomasz Na przykład Julia
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Anczarska Ilona Przemoc wobec dzieci
Anczarska Ilona Czynniki zewnętrzne kształtujące postawę osób doświadczających przemocy
Sasal Hanna Dorota Pomoc dzieciom
DZIAŁANIA LOKALNE
Sajkowska Monika, Szymańczak Michał Lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym
SAMI O SOBIE
Hardejewska Zofia Prawdziwa siła
Jaroszewska Monika Telefon zaufania, słucham
TERAZ MY
Sztander Wanda Znajdź swoją pustelnię
Ślepowrońska Dagna Czuj ciało
Ślepowrońska Dagna Odbicia: O pozytywnej Dziewczynce...
NASZE LEKTURY
RECEPTY
Garstka Tomasz Inwestujmy w rodziców
Sarzyńska Ewa Ludzie do ludzi
[ do góry ]

Nr 2/1999

w numerze:  
   
DONIESIENIA
  *List do Prokuratorów Apelacyjnych * Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie * Ogólnopolskie Forum Na Rzecz Praw Dziecka * Tylko policjantki * Trzeci Trybunał * Jak będzie wyglądać współpraca PARPA z zarządami województw * Homebuulders
Ziemska Marta Coraz więcej ludzi dobrej woli
Bezpieczeństwo w rodzinie - program PARPA
MIĘDZY TEORIA A PRAKTYKĄ
Czapczyńska Agniezka Korzenie przemocy
Jachimek Tomasz Krzywdzenie dzieci
Garstka Tomasz Dwie perspektywy
Jaroszewska Monika Żartownisie i zboczeńcy
DZIAŁANIA LOKALNE
Sasal Hanna Dorota "Niebieskie Karty" w lokalnym systemie pomagania
Brokman Jerzy Jak założyć punkt konsultacyjny
Paszkiewicz Wanda Wskazówki dla organizatorów placówek pierwszego kontaktu
  Rekomendacje do finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Frączak Piotr Wolontariusz - osoba poszukiwana
  Warto przeczytać
Respondek Agnieszka Kontrakt z wolontariuszem
Jodko Małgorzata Energia, zaangażowanie, wrażliwość
  Karta wolontariusza
SAMI O SOBIE
Paszkiewicz Wanda Nasz grupa
Z TEMIDĄ POD RĘKĘ
Pol-Drzewiecka Małgorzata Ile kosztuje eksmisja?
TERAZ MY
Sztander Wanda Rozkosze narzekania
Ślepowrońska Dagna Odbicia: Kurde-Kopciuch
Ślepowrońska Dagna Gimnastyka oczu
  Trzeba przeczytać
Czapczyńska Agnieszka Nadużywanie siebie
LISTY
  Od i do Czytelników
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 3/1999

w numerze:  
   
DONIESIENIA
  *Szkolenia, szkolenia * Niebieskie karty - jak to wyglądało w policji * Katowicki raport o przemocy* W Niemczech * W Norwegii * Niebieskie Karty w lecznictwie odwykowym * Na Białorusi * W Wielkiej Brytanii * Dzieci ulicy
MIĘDZY TEORIA A PRAKTYKĄ
Mellibruda Jerzy O poczuciu krzywdy osobistej
Alarcon Luis Syndrom zagubienia
Kluczyńska Sylwia Zrozumieć sprawców przemocy
Rutkowska Grażyna Agresja jako skutek zaburzeń psychicznych
  Warto przeczytać
Bilska Ewa Przychodzi sprawca do lekarza
Kluczyńska Sylwia Jak badać zachowania agresywne
Garstka Tomasz Gdy bije kobieta
Jaroszewska Monika Nie mogę nikomu o tym powiedzieć
Czapczyńska Agniszka Przemoc w służbie wychowania
PREZENTACJE
Podawca Marcin Na Kolskiej
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Podawca Marcin Dane statystyczne Telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Brokman Jerzy Bogowie, terroryści, dzieci
SAMI O SOBIE
Fenik Katarzyna Dom z materacy
Czyż Sławomir A w Świdnicy
Z TEMIDĄ POD RĘKĘ
Pol-Drzewowska Małgorzata Leczenie zamiast kary
TERAZ MY
Sztander Wanda Stres niedoczasu
Ślepowrońska Dagna Złaź mi z karku
Ślepowrońska Dagna O bezradnej Zaradnej
  Od i Do Czytelników
NASZE LEKTURY
  Książki nadesłane
[ do góry ]

Nr 4/1999

w numerze:  
   
DONIESIENIA
  *Ochrona praw dziecka * Szkolenie pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie * Materiały edukacyjne dla PCPR * Niebieskie Karty w Policji (Niebieskie karty dla gminnych komisji) * W Opolu eksperymentują* Szkolenie realizatorów programu "Przeciw Przemocy - wyrównać szansę" * Komunikat nr 1* Komunikat nr 2
Dąbrowiecka Hanna Jak kochać dziecko?
  Warto przeczytać
Dąbrowiecka Hanna Wspólna sprawa
  Porozumienie w liczbach
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Podawca Marcin Dane statystyczne Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Anczarska Ilona Opinie rozmówców o interwencjach policjantów
MIĘDZY TEORIA A PRAKTYKĄ
Martin Susan E. Alkohol a przemoc
Kluczyńska Sylwia Ofiara przemocy w poradni odwykowej
Kluczyńska Sylwia Niebieskie Karty w lecznictwie odwykowym
  Kwestionariusz diagnostyczny
Kluczyńska Sylwia Wychodzenie z kręgu absurdu
Jodko Małgorzata Primum non nocere - rozmowa z Ryszardem Praszkierem
Garstka Tomasz Cudu nie będzie
Z TEMIDĄ POD RĘKĘ
Oprac. Alarcon Luis Prawo w Ameryce
Pol-Drzewowska Małgorzata Przestępstwa przeciw rodzinie
  Od i do Czytelników
DZIAŁANIA NIE TYLKO LOKALNE
Frączak Piotr Lobbing, czyli jak być skutecznym
PREZENTACJE
Hardejewska Zofia Droga Maryli
Jodko Małgorzata Dom
Jaroszewska Monika Przecież słoń nie pije
TERAZ MY
Sztander Wanda Tak? Nie?
Ślepowrońska Dagna Kontakt z drugim człowiekiem
Ślepowrońska Dagna Odbicia: O pijanym Widzie
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 5/1999

w numerze:  
   
DONIESIENIA
  *Zjazd Polskiego Towarzystwa * Alkohol kradnie wolność * Pomarańczowa Linia* Letnia Szkoła Instytutu Psychologii Zdrowia * Nowa szkoła dla pomagaczy* W Częstochowie * Sprawy dzieci* II Międzynarodowe Sympozjum Psychoanalityczne* Kościoły przeciw przemocy* W Rosji * Przeciw wykorzystywaniu dzieci * Narada Pełnomocników Zarządów Województw* Szkolenie SYNAPSIS
IV Ogólnopolska Konferencja
Dąbrowiecka Hanna Razem efektywniej
WSPÓLNA SPRAWA
Pilinow Olga O etycznych zasadach pomocy psychologicznej: Po pierwsze nie krzywdzić! Po drugie: Nie szkodzić!
  O istocie pomagania
DZIAŁANIA NIE TYLKO LOKALNE
Frączak Piotr Nadzór, kontrola i samokontrola, czyli o granicach wolności w działalności społecznej
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Podawca Marcin Dane statystyczne Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Dąbrowiecka Hanna Odrobinę mniej cierpienia - rozmowa z Luisem Alarconem
MIĘDZY TEORIA A PRAKTYKĄ
Sztander Wanda Na czym polega pomaganie ofiarom przemocy
Doroszewska Bożena Etapy pomagania
Kluczyńska Sylwia Aby chciało się chcieć
Nowakowska Anna M. Śmiech na sali (terapeutycznej)
Garstka Tomasz Trójkąty: dramatyczny i przeniesieniowy, czyli o toksyczności niektórych relacji terapeutycznych
PREZENTACJE
Jaroszewska Monika Nie widzę problemu
Z TEMIDĄ POD RĘKĘ
Pol-Drzewowska Małgorzata Prawo chroni sprawców?
Staszewska Anna Podyskutujmy! Nie - nawet pozytywnej dyskryminacji!
TERAZ MY
Ślepowrońska Dagna Odbicia: O czterech głupcach
Sztander Wanda Maska profesjonalisty
NASZE LEKTURY
[ do góry ]