Spis treści rocznika 2000

Administrator NL

Skocz do numeru:

1 2 3 4 5 6

Nr 1/6/2000

w numerze:  
   
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Staszewska Anna Sprawa kętrzyńska
KONFERENCJA
Nowicki Marek Co to są prawa człowieka?
  Sprawozdanie z IV Konferencji
  Apel uczestników IV Konferencji
ROZWAŻANIA
Z Ryszardem Praszkierem rozmawia Małgorzata Jodko Po drugie pomagać
PRAWO
  Polska Karta Praw Ofiary
Polanowski Jarosław "Karta" ukazuje kierunek niezbędnych zmian
Alarcon Luis Unikajmy pozorów
Staszewska Anna Nie mylić praw z pobożnymi życzeniami
MECHANIZMY PRZEMOCY
Sztander Wanda Jak wychować ofiarę?
Garstka Tomasz Ślub to nie happy end
WSPÓLNA SPRAWA
  O istocie pomagania
Z KRAJU, ZE ŚWIATA
NASZE LEKTURY

Nr 2/7/2000

w numerze:  
   
ROZWAŻANIA
Mellibruda Jerzy Umysł zniewalany przemocą
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY
Staszewska Anna Po tragedii kętrzyńskiej
MECHANIZMY PRZEMOCY
Kluczyńska Sylwia Konflikt czy walka?
Garstka Tomasz Każdy powód jest dobry?
Jaroszewska Monika Przemoc ma różne odmiany
Czapczyńska Agnieszka Grzeczni chłopcy i milutkie dziewczynki
PRAWO
Polanowski Jarosław Dowody w sprawie o znęcanie
SAMI O SOBIE
Hardejewska Zofia Stać w drugim rzędzie
Maresz Małgorzata Bohaterki i... inne
Antoniak Piotr Staram się być obecny
HYDE PARK
Nowakowska Anna Piekło domowe
Alarcon Luis Przekonania w służbie przemocy
TERAZ MY
Sztander Wanda Odpocznij, wycofaj się, naładuj akumulatory
Paszkiewicz Wanda Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 3/8/2000

w numerze:  
   
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
  Z badań opinii publicznej - Nasz chata skraja...
ROZWAŻANIA
rozmowa z dr Zdzisławem Majchrzykiem Gdy ofiara staje się katem
WARTO PRZECZYTAĆ
PRAWO
Polanowski Jarosław Prawo karne a prawo cywilne
SAMI O SOBIE
Staszewska Anna Rymarstwo czy pomaganie?
Zmarzlik Jolanta W przyjaznej i bezpiecznej atmosferze
MECHANIZMY PRZEMOCY
Kluczyńska Sylwia Kłótnie rodziców a dziecko
Fenik Katarzyna W oku cyklonu
Garstka Tomasz Konflikty między dziećmi wyzwaniem dla terapeuty
Jaroszewska Monika Indianie i dobry dorosły
CENTRUM PRAW KOBIET
  Polki 2000 - na podstawie Raportu Centrum Praw Kobiet opracowała Wiesława Grochola
FUNDACJA DZIECI NICZYJE
Sajkowska Monika Co mówią dzieci o krzywdzeniu dzieci?
HYDE PARK
Alarcon Luis Metoda krótkiej piłki w szkole, wojsku, mediach
Nowakowska Anna M. Cierpię, piję, biję
Z PRAC STUDENTÓW
Polkowska Karolina Gołąb ofiarny
Z INTERNETU I ŚWIATA
  Przemoc wobec kobiet na świecie - opracowała Wiesława Grochola
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 4/9/2000

w numerze:  
   
OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE OSÓB, ORGANIAZCJI I INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE
Michalska Katarzyna Kampania przeciwko krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Staszewska Anna Kolejna tragedia
PRAWO
Polanowski Jarosław Zrozumieć pojęcia prawne
MECHANIZMY PRZEMOCY
Kluczyńska Sylwia Dlaczego kobiety zostają?
Lasok Sabina Przemoc w szkole
Nikodemska Sabina Przemoc wobec dzieci - przegląd badań
Kluczyńska Sylwia Wskazówki do pracy interwencyjnej z dziećmi - ofiarami przemocy domowej
FUNDACJA DZIECI NICZYJE
Sajkowska Monika Patologia czy normalność
PREZENTACJE
Sasal Dorota Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu
HYDE PARK
Nowakowska Anna. M. O sztuce konserwacji i potrzebie doradzania
Alarcon Luis Arias Kto tu zwariował?
Z PRAC STUDENTÓW
Luboń Magdalena Miłość rodzicielska a przemoc wobec dzieci
Z INTERNETU I ŚWIATA
Wojtasik Marcin Child Protective Services- Jak to się robi w USA
Fenik Katarzyna Raport z Kongresu WHO
Z KRAJU I ZE ŚWIATA
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 5/10/2000

w numerze:  
   
ROZWAŻANIA
Ks. Tarnowski Janusz Kara cielesna w świetle Biblii
Korczak Janusz Fragmenty z "Pracy szkolnej" 1927, nr 4
MECHANIZMY PRZEMOCY
Arendarska Agnieszka Być dobrym rodzicem
Kozłowska Anna Przyczyny zaburzeń emocjonalnych u dzieci
Sajkowska Monika Dlaczego je uderzyłam?
Skowroński Dariusz Jak oceniać wiarygodność zeznania dziecka - ofiary przemocy seksualnej
Garstka Tomasz Troskliwa mama M.
PRAWO
Polanowski Jarosław Przemoc wobec dzieci - wybrane zagadnienia i przepisy prawne
Łopatka Adam Kara cielesna w świetle prawa polskiego i międzynarodowego
HYDE PARK
Nowakowska Anna M. Rozmowa Eksperta z Mrówką
Alarcon Luis Arias Jak podejść do sprawcy przemocy?
Z PRAC STUDENTÓW
Wiraszka Katarzyna "Wyrok" Franza Kafki - przemoc w wychowaniu jako dylemat osobowości
Z INTERNETU I ŚWIATA
Fenik Katarzyna Raport z Kongresu WHO
Z KRAJU
OGÓLNOPOLSKIE PORZUMIENIE OSÓB, ORGANIZACJI I INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE
Michalska Katarzyna V Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie
NASZE LEKTURY
W numerze wykorzystano obrazy i grafiki Jamesa Abbota McNeill Whistlera  
[ do góry ]

Nr 6/11/2000

w numerze:  
   
ROZWAŻANIA
Mellibruda Jerzy Ból i strach we wzajemnych kontaktach między rodzicami i dziećmi
PRAWO
Gaberle Michał Kilka uwag o niepoczytalności oraz poczytalności ograniczonej
Polanowski Jarosław Jeszcze o niepoczytalności
MECHANIZMY PRZEMOCY
Łopatkowa Maria Dzieci biją - z życia wzięte
Perdiki Athanasia Wewnętrzny świat ofiar przemocy domowej
Polkowski Tomasz Nastoletni bandyci - fragment artykułu
Kluczyńska Sylwia Przewodnik diagnostyczno-interwencyjny
HYDE PARK
Nowakowska Anna M. Laboratorium strachu
Z PRAC STUDENTÓW
Dzwonek Iwona Miłość rodzicielska a przemoc wobec dzieci
Z INTERNETU I ŚWIATA
Fenik Katarzyna Raport z Kongresu WHO
Staręga Adrianna Buszowanie w Internecie
OGOLNOPOLSKIE POROZUMIENIE OSÓB, ORGANIZACJI I INSTYTUCJI POMAGAJĄCYCH OFAROM PRZEMOCY W RODZINIE
Michalska Katarzyna Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji - "Powstrzymać przemoc wobec dzieci"
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Podawca Marcin Przegląd badań z gminy Włochy na temat przemocy w rodzinie
Z KRAJU
NASZE LEKTURY
[ do góry ]