Spis treści rocznika 2009

Administrator NL

Skocz do numeru:

1 2 3 4 5 6

Nr 1/60/2009

w numerze:  
Od Redaktor Naczelnej  
ŚWIAT DOROSŁYCH
Kobiece i męskie style komunikacji a przemoc Panel dyskusyjny Rady Programowej "Niebieskiej Linii"
Ewa Mażul Przemoc mieszkająca w słowach Jak nieświadome nawyki językowe mogą blokować porozumienie
Ewa Pragłowska, Agnieszka Popiel Przemoc jako trauma wielomodalna Między przemocą a PTSD
Beata Gruszczyńska Czy policja może nam pomóc? Konkluzje Rady Europy o przemocy wobec kobiet
ŚWIAT DZIECI
Ewa Jarosz Mroczny powiew przeszłości Historia krzywdzenia dzieci
Agnieszka Olszewska Karcenie dzieci w polskim ustawodawstwie
Monika Ksieniewicz Przykład ze Szwecji
FORUM
Natalia Osica Stalking w Polsce?
Ewa Kiliszek Zamknąć drzwi, otworzyć okno Symboliczne domykanie w psychoterapii
NASZE LEKTURY

Nr 2/61/2009

w numerze:  
Od Redaktor Naczelnej  
ŚWIAT ZZA KRAT
Irena Dybalska Okiem służby penitencjarnej
Zdzisław Majchrzyk Zabójczynie i zabójcy Osobowość, motywy, uwarunkowania sytuacyjne
Ewa Chmurska Sprawcy przemocy wobec bliskich Próba charakterystyki
ZERWANE WIĘZI
Liliana Krzywicka Przemoc w bliskich związkach w perspektywie teorii przywiązania
Ryszard Radke Z dziećmi o ich prawach
Katarzyna Kiwer Jestem nikim Doświadczenia przemocy w domu rodzinnym wychowanków domów dziecka
Katarzyna Fenik Rodzina na odległość
PRAWO
Maria Stożek Różnica między przemocą a agresją
FORUM
Bassam Aouil Psycholodzy w sieci Wykorzystanie internetu w pomocy psychologicznej
Agnieszka Ogonowska Przemoc w mediach Geneza, typologia, profilaktyka i metody badania
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 3/62/2009

w numerze:  
Od Redaktor Naczelnej  
POMOC OSOBOM STARSZYM
Maria Kuźmicz Pomoc i przemoc Opieka jako proces zrozumienia
Mariusz Kuskowski Stary człowiek i morze bezradności
Anna Maria Węgierek Klara i Bogusław Przemoc wśród starszych i wobec nich
Joanna Kwiatkowska Seniorzy z warszawskiej Woli
Paulina Gotfryd Przemoc finansowa wobec osób starszych
Doświadczenia brytyjskie
POMOC DZIECIOM
Ewa Pisula Rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju
Justyna Rzytki-Sroka Od zaprzeczenia do działania Dziecko krzywdzone z perspektywy dorosłej ofiary przemocy domowej
Katarzyna Kiwer Zespół interdyscyplinarny w warunkach Domu Dziecka
FORUM
Aleksandra Szymanowska Polacy wobec czynów przeciwko rodzinie
Ewa Mażul Wokół konfliktu
Małgorzata Bajkowska O przemocy nie tylko po francusku
Anna Błoch-Gnych Transfer na życie Terapia sprawców przestępstw seksualnych w warunkach izolacji więziennej
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 4/63/2009

w numerze:  
Od Redaktor Naczelnej  
W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ
Mariusz Wilk "Tu i teraz"- interwencja i co dalej?
Katarzyna Kiwer Lepiej o tym nie mówić. Przemoc seksualna wśród wychowanków domów dziecka
Zofia Olszewska Narodziny standardu. Standaryzacja usług świadczonych na rzecz dziecka w kryzysie
Anna Gronowska Przemoc w ciszy. Problem przemocy wobec osób głuchych
Magdalena Arczewska Sędzia jako koordynator pomocy rodzinie
Ewa Kiliszek Zwróćcie na mnie uwagę! Perspektywa psychologiczna dziecka w sytuacji okołorozwodowej
PRAWO
Sylwia Spurek Bez znieczulenia. Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie przemocy w rodzinie
Agnieszka Olszewska Nowelizacja przepisów prawa rodzinnego
Janusz Bryk Przestępstwa towarzyszące handlowi ludźmi
FORUM
Ryszard Romaniuk Porada
  Kobiety dla Polski - Polska dla kobiet
  O kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" 2009
[ do góry ]

Nr 5/64/2009

w numerze:  
Od Redaktor Naczelnej  
MĘSKI TEMAT
Jerzy Mellibruda Specyfika męskiej emocjonalności - źródła i konsekwencje
Monika Płatek Czas mężczyzn
Iwona Chmura-Rutkowska, Joanna Ostrouch Pułapka prawdziwej męskości
Grażyna Mikołajczyk-Lerman Role małżeńskie a przemoc
Bogna Szymkiewicz Zniewolenie i kontrola. Przemoc domowa jako łamanie praw człowieka
Jerzy Szczepaniec Kroki w stronę systemu. Tarnowski program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy
STALKING
Z Waldemarem Woźniakiem rozmawia Natalia Osica Między przemocą a uzależnieniem
Massimo Lattanzi, Justyna Skarżyńska-Sernaglia Od wielbiciela do zabójcy
Justyna Skarżyńska-Sernaglia Postępowanie w przypadku stalkingu
FORUM
Krzysztof Sarzała W Sieci
Jerzy Mellibruda Umysł zniewalany przemocą - świadkowie Fragment książki "Przeciwdziałanie przemocy domowej"
Anna Błoch-Gnych Okaleczone ciało
Agnieszka Czapczyńska Przemoc w związkach nastolatków (cz. I)
[ do góry ]

Nr 6/65/2009

w numerze:  
Od Redaktor Naczelnej  
PRZEMOC INTYMNA
Joanna Roszak Kulturowe uzasadnienie przemocy seksualnej
Aneta Błoch-Gnych Gwałt nie dla seksu
Sabina Lasok-Chwiedoruk Osobowość mnoga
Katarzyna Fenik Słuchając zranionego ciała
Agnieszka Czapczyńska Przemoc w związkach nastolatków (cz. II)
PRAWO
Małgorzata Łojkowska Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym
  Deklaracja "Stop przemocy seksualnej w Polsce. Platforma działania"
Sylwia Spurek Izolacja sprawcy przemocy od ofiary a kodeks postępowania karnego
Wojciech Juszkiewicz Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw
FORUM
  Niebieskie Karty w liczbach - ze statystyk Komendy Głównej Policji
Monika Ksieniewicz Mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet
Paulina Gotfryd Ochrona osób dorosłych w świetle szkockiego prawa
Jarosław Groth Psychopata subkryminalny
  Niebieskie nagrody
[ do góry ]