Spis treści rocznika 2011

Administrator NL

Skocz do numeru:

1 2 3 4 5 6

Nr 1/72/2011

w numerze:
Od Redaktor Naczelnej
PRZEMOC SEKSUALNA
Monika Płatek Na początku jest... mężczyzna
Sylwia Kluczyńska Psychologiczne konsekwencje gwałtu
Adrianna Gryszka Przemoc seksualna ze strony partnera - badania amerykańskie
Radosław Krajewski Przestępstwo zgwałcenia w małżeństwie
Anna Wołosik, Ewa Majewska Napastowanie seksualne wśród nastolatków
Anna Błoch-Gnych Usługi seksualne Czy można zgwałcić prostytutkę?
PARY
Eugenia Mandal W pułapce władzy i miłości
Przemysław Eugeniusz Kaniok Pomiar jakości relacji małżeńskich
PRZEMOC I NIE TYLKO
Monika Ksieniewicz Prymat pomidora czyli co słychać w instytucjach europejskich
Agnieszka Czapczyńska Spokojne matki

Nr 2/73/2011

w numerze:
Od Redaktor Naczelnej
DOROŚLI DZIECIOM
Katarzyna Kiwer Dziecko z zespołem RAD Czyli jak pokochać prowokatora
Marta Szymanek Moc baśni, moc opowieści Baśń w profilaktyce przemocy w rodzinie
Kamila Chmielewska Rola biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka
WARSZTAT POMAGACZA
Magdalena Goetz Trauma z empatii O wtórnym zespole stresu pourazowego
Ewa Mażul "Pomagacz" w opresji
Ewa J. Urbanik Godność jako "tarcza" przeciw przemocy
PRAWO
Michał Lewoc Temida a przemoc domowa Orzecznictwo sądów powszechnych w 2010 roku
Krystyna Krzekotowska Przemoc domowa a spokojne mieszkanie
PSYCHOTERAPIA I JEJ TAJEMNICE
Barry L. Duncan, Jacqueline A. Sparks i Scott D. Miller Klient a nie teoria Integrowanie podejść dopasowane
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 3/74/2011

w numerze:
Od Redaktor Naczelnej
MIĘDZY NAMI PRAKTYKAMI
Katarzyna Fenik, Justyna Podlewska Poufność a sąd Prawne aspekty psychoterapii
Katarzyna Kiwer RADosne dziecko czy nieletni przestępca?
Leszek Drozdowski Dziecko w podróży przez system Procesy dysocjacyjne u dzieci po traumach
Ewa Foks Życie po raz drugi
BYĆ KOBIETĄ
Monika Ksieniewicz Prezydentka Kobiet
Magdalena Goetz Ekonomia ma płeć O dyskryminacji i przemocy ekonomicznej wobec kobiet
Stanowisko Europejskiego Lobby Kobiet
PRAWO
Piotr Karlik Lustro weneckie czy fenickie Lustro obserwacyjne i jego zastosowanie w czynnościach procesowych
Michał Lewoc Jak kurator z policjantem Nowe procedury współpracy funkcjonariuszy Policji z kuratorską służbą sądową
Sylwia Spurek Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 4/75/2011

w numerze:
Od Redaktor Naczelnej
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A PRZEMOC
Renata Durda Nie widzieć, nie słyszeć , nie mówić...
Adrianna Gryszka Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością
Maria Kuźmicz Inaczej czyli jak?
Ewa Jarosz Niepełnosprawność i krzywdzenie dzieci Stan badań
Katarzyna Heba Dostęp osób niepełnosprawnych do wymiaru sprawiedliwości
Tomasz Przybyszewski Czego nie ma w aktach, tego nie ma na świecie
Radosław Krajewski Przestępstwo seksualnego wykorzystania bezradności lub niepoczytalności małżonka
Remigiusz Kijak Różne oblicza seksualności osób niepełnosprawnych
Małgorzata Radziszewska Niepełnosprawne kobiety na skrzyżowaniu dyskryminacji
Tomasz Krasuski Seksualność osób starszych
[ do góry ]

Nr 5/76/2011

w numerze:
Od Redaktor Naczelnej
INTERDYSCYPLINARNIE CZYLI JAK?
Piotr Teisseyre Interdyscyplinarne pomaganie
Leszek Drozdowski Opiekun też człowiek czyli kluczowe trudności w pracy z dzieckiem
Iwona Kudlińska Zaniedbane dzieciństwo - skrzywdzone dzieci, skrzywdzone rodziny
Dean Ajduković Pomoc dzieciom osób skazanych za przemoc w rodzinie
Z PRAKTYKI "NIEBIESKIEJ LINII"
Justyna Rzytki-Sroka Bezpośrednio i telefonicznie - dla świadków i ofiar
PRAKTYCY PRAKTYKOM
Magdalena Goetz Stres w zawodach usług społecznych
Ryszard Radke Marzyć zawsze wolno
Ryszard Romaniuk Dyskryminacja zabija Historia A. Sowella z Cleveland
PRAWO
Grzegorz Wrona Pułapka uzależnienia a przemoc
Małgorzata Łojkowska Zakaz bicia, nie na serio?
Maciej Ciechomski Jakiego Taty nie lubicie?
Agnieszka Knap Toksyczne znajomości
NASZE LEKTURY
[ do góry ]

Nr 6/77/2011

w numerze:
Od Redaktor Naczelnej
BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA - INSPIRACJE
Ewa Jarosz Obraz gmin po nowelizacji Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie a sytuacja dzieci.
Jerzy Mellibruda Ślady dziecięcych traum i negatywne schematy osobiste
Ewa Bilska Co dobrze działa w warszawskim systemie pomocy ofiarom przemocy?
Justyna Rzytki-Sroka Żadna rozmowa nie jest taka sama
Bożena Wolańczyk Imigracja - wyzwanie, zagrożenie, strata
INSPIRACJE Z ZAGRANICY
Monika Ksieniewicz Równość i płeć w polskiej prezydencji w EU
Hanna Kłębicka Konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet
Medžida Kreso Zbrodnie wojenne wobec kobiet na Bałkanach
PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI
Jan Świerszcz Przemoc wobec osób nieheteroseksualnych w Polsce
Przemek Szczepłocki Przestępstwa z nienawiści Nowelizacja Kodeksu karnego
INSPIRACJE PRAWNE
Grzegorz Wrona Prawo karne a motywacja do zmiany
NASZE LEKTURY
[ do góry ]