Spis treści rocznika 2012

Numer 6/83/2012

nl okładka nr6/84/2012

Od Redaktor Naczelnej  
   
SEKS I PRZEMOC
 
Krzysztofa Krowiranda Przemoc seksualna – z dr. Sławomirem Jakimą
rozmawia Krzysztofa Krowiranda
Joanna Roszak, Greta Gober Molestowanie w przestrzeni publicznej
Aleksandra Dulas (R)ewolucja obyczajowa
Anna Jurek Odpowiedzialność za słowo
Program edukacji seksualnej dla młodzieży
   
PRAWO  
   
Monika Płatek, Grzegorz Wrona Przestępstwo zgwałcenia – problem prywatny czy publiczny
Sylwia Spurek Konwencja CEDAW – narzędzie antyprzemocowe?
Agnieszka Olszewska Możliwości ograniczenia kontaktu sprawcy
z ofiarą przemocy w rodzinie
Bartłomiej Majchrzak,
Andrzej Kamiński
Europejski nakaz ochrony
   
NOWE HORYZONTY
   

Marzena Kordaczuk-Wąs

Narzędzia do szacowania ryzyka wystąpienia
i eskalacji przemocy w rodzinie
Monika Ksieniewicz Obraz Europy z perspektywy prezydencji cypryjskiej
   
GŁOSY ZE ŚRODOWISKA
   

Izabela Banasiak,
Marek Prejzner

Zbudować świat na nowo
   

Numer 5/82/2012

Okladki NL 5-page-002

Od Redaktor Naczelnej  
   
SPRAWCY PRZEMOCY DOMOWEJ... CZYLI KTO?
 
Marta Małachowska Pejzaż ze sprawcą w tle
Badania dotyczące sprawców przemocy
Danuta Rohde Osobowościowa kategoryzacja sprawców przemocy
Piotr Wojnowski Wielkopolski model pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie
Sebastian Lizińczyk Antyprzemocowa rewolucja
Irena Dybalska Więzienie koryguje czy wzmacnia?
Marzena Piekarska Piekło zamiast raju
Problem kobiet odbywających karę więzienia za zabójstwo partnera
   
PRAWO I PRAKTYKA  
   
Krzysztof Sarzała  Z innej perspektywy
Refleksja na temat "Niebieskich Kart"
Marzena Kordaczuk-Wąs Szacowanie ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie
oraz związanych z nią zagrożeń
   
ZWIĄZKI JEDNOPŁCIOWE
   

Ryszard Romaniuk, Jessica Lordi, Lauren Solari

Świadomy praw i obowiązków
Michał Pawlęga Przemoc w związkach osób tej samej płci
   
FELIETON
   

Grzegorz Wrona

Przyszła Pani, kotka zbiła...
   

Numer 4/81/2012

okladki NL 4-page-001
Od Redaktor Naczelnej  
   
GRUPY SZCZEGÓLNEGO RYZYKA
 
Jacek Pruszyński, Jacek Putz Krajobraz po życiu. Opieka nad osobami otępiałymi.
Justyna Rzytki-Sroka Rodzic jako ofiara przemocy
   
PRAWO  
   
Agnieszka Olszewska Procedura "Niebieskie Karty" - najczęściej zadawane pytania
Michał Lewoc Tyle świetnych przepisów i... Przemoc w rodzinie a Temida 2011
   
ZAGRANICA
   
Pauline Conroy (tł. Jarema Pyziak) Świadomość społeczna w kwestii przemocy domowej
Ewa Górecka Przemoc małżeńska wobec kobiet palestyńskich
   
ALKOHOL
   
Ireneusz Marciniec Alkohol i przemoc - gra bez zwycięzców
Piotr Antoniak Alkoholowy stereotyp
   
FORUM
   
Ewa Bilska Hostele dla ofiar przemocy - nadzieja a rzeczywistość
Konkurs literacki Miłość z podbitym okiem
   
 

Numer 3/80/2012

 
3.2012-page-001
Od Redaktor Naczelnej  
   
WIKTYMIZACJA WTÓRNA
 
Magdalena Goetz Wtórna wiktymizacja
Piotr Antoniak Stawanie się ofiarą
Wojciech Zalewski Wtórna wiktymizacja ofiar przestępstw przed media
   
DZIECI i MŁODZIEŻ
   
Jadwiga Bińczycka Osłuchiwanie dzieciństwa
Ewa Jarosz Zmiana społecznych postaw wobec bicia dzieci
   
PRAWO
   
Agnieszka Olszewska Pracownicy oświaty i procedura "Niebieskie Karty"
Andrzej Augustyniak Czy polskie prawo dobrze chroni dzieci?
   
CIEKAWE I INSPIRUJĄCE
   
Marzena Kordaczuk-Wąs, Magdalena Putka, Mariola Gosławska Hiszpański system monitorowania przypadków przemocy wobec kobiet
Maciej Dębski Kryzys rodziny czy jej przemiana?
Ewa Bilska Służby społeczne w oczach osób doświadczających przemocy
   
NASZE LEKTURY
 

Nr 2/79/2012

 
2012 2
Od Redaktor Naczelnej  
   
WARTO WIEDZIEĆ
s. Katarzyna Kubica Diadem zamiast popiołu
Anna Serdyńska, Jadwiga Lach Mechanizmy obronne u ofiar przemocy
Sebastian Lizińczyk Sprawcy przemocy w polskim systemie więziennictwa
Ewa Bilska Bariery utrudniające dostęp do placówek wspierających
Agnieszka Olszewska Ochrona zdrowia a przemoc w rodzinie
   
PRAWO
Sylwia Gładysz Alimenty europejskie
Lidia Mazowiecka Kompensata państwowa w Polsce
Krzysztof Śmiszek Nowe trendy w zwalczaniu przemocy wobec osób LGBT
   
MEDIA SPOŁECZNE
Magdalena Goetz Portale społecznościowe - dobrodziejstwo czy zagrożenie?
Małgorzata Dziewanowska Sexting - wyzwanie dla prawa i rzeczywistości
Nina Olszewska Przemoc domowa - w sieci łatwiej o niej rozmawiać?
   
NASZE LEKTURY
 

Nr 1/78/2012

 
 
 
okladki 1-page-001
Od Redaktor Naczelnej  
   
ZAGRANICA
Ewa Górecka Samobójstwa kobiet w kulturze patriarchatu
Bartłomiej Majchrzak STOP przemocy w Irlandii
Silvia Cigoli (tłum. Bożena Długosz) Stalking po włosku
Ewa Gedrys Nowe prawo na Litwie
   
EDUKACJA SEKSUALNA
Alina Synakiewicz Instytucje publiczne w Polsce wobec problemu gwałtu
Iwona Nowowiejska Seks ma swoje prawa
Bernadeta Jabłońska Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie Edukacja i ochrona przed przemocą
   
PRAWO
Monika Płatek, Grzegorz Wrona Kobieta zawsze płaci
Agnieszka Olszewska Prawne zasady funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych
   
KOŁA RATUNKOWE
Hanna Wieloch Samodzielność finansowa ofiar przemocy w rodzinie
Liliana Otręba Kobieta po WenDo idzie tam gdzie chce!
Ewa Bilsa Klientki mają głos Opinie o warszawskich placówkach pomagających ofiarom przemocy
Marta Szymanek Uruchomić zegar Asystent osoby starszej doświadczającej przemocy
   
NASZE LEKTURY