Artykuł wstępny (Niebieska Linia nr 4 / 2017)

Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało na wrzesień Narodową Debatę o Rodzinie (informacji szukajcie na stronie www.mrpips.gov.pl).

Świetny pomysł i aż się dziwię, dlaczego wcześniej nie odbyliśmy takiej debaty. Wszak słowo „rodzina" odmieniamy każdego dnia przez wszystkie przypadki. Z perspektywy rodziny patrzymy na ekonomię, pedagogikę, socjologię, psychologię, demografię, prawo... Dobrze więc, że teraz rozpoczniemy debatę narodową, czyli wszystkich zainteresowanych, którzy mieszkają w Polsce i są narodowości polskiej. W tej perspektywie program konferencji rozczarowuje, bo zapowiada jedną perspektywę – rodziny katolickiej. To bardzo ważna perspektywa, bo mamy takich rodzin w Polsce dużo. Ale jak dużo...? Oczywiście wszystko zależy od punktu widzenia. Ja mieszkam w bloku z lat 60. ubiegłego wieku w centrum dużego miasta. W bloku jest 26 mieszkań. Rodzin, o których ministerstwo zamierza debatować jest w naszym bloku zaledwie 5-6. Cztery mieszkania zajmują bezdzietne pary, w tym jedno małżeństwo. W 4 mieszkaniach mieszkają starsze osoby (w tym 2 małżeństwa). Trzy mieszkania zajmują same matki z dziećmi. W pozostałych mieszkają pojedyncze osoby (nie wykluczam, że są w jakichś związkach). W tym wszystkim na pewno są osoby rozwiedzione (wskaźnik rozwodów w Polsce wynosi ok. 40%), w separacji, w powtórnych związkach, w konkubinatach, w związkach jednopłciowych, single, osoby pomiędzy związkami... itd.

To mikroświat, który na pewno nie odzwierciedla dokładnie statystyk ogólnopolskich. Jednak ten mikroświat pokazuje, że potrzebujemy więcej wiedzieć o różnorodności relacji, w których żyją Polacy Anno Domini 2017. Nie możemy tkwić w przekonaniu, że życie ludzkie można zatrzymać na starej fotografii, powielać ją i opisywać.

Wierzę, że wrześniowa konferencja to pierwsza z wielu debat o rodzinie, które resort rodziny podejmie.

My w tym numerze „Niebieskiej Linii" pokazujemy kilka innych perspektyw do debaty – wykluczenie i przemoc (także w rodzinie) wobec osób nieheteronormatywnych, w restrykcyjnych wspólnotach religijnych (Świadkowie Jehowy) oraz w środowisku wiejskim (przemoc teściowych wobec synowych). To także świat wokół nas, do zrozumienia którego potrzebujemy empatii (o czym także w tym numerze).

Życzę Państwu wartościowej i odkrywczej lektury!

Renata Durda