Zaproszenie do uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach edukacyjnych

Kategoria: OPOPP

Zapraszamy osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie do uczestnictwa w jednodniowych bezpłatnych spotkaniach edukacyjnych.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu finansowego na lata 2009-2014 i realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

-formy przemocy w rodzinie
-sposoby reagowania na przemoc i zapobiegania przemocy
-aspekty prawne - praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie w postępowaniu karnym, cywilnym, rodzinnym oraz uprawnieniach socjalnych.

W tematyce spotkań edukacyjnych, w bloku prawnym, uwzględnione zostaną m.in takie tematy jak.:

- pokrzywdzony w procedurze Niebieskie Karty (uprawnienia i obowiązki),
- art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – sytuacje, kiedy można złożyć wniosek, opłaty od wniosku,
- główne informacje o możliwościach zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu przygotowawczym i karnym (wyczulenie na obowiązek zawiadamiania organów o zmianie adresu zamieszkania, na zachowanie terminów do wnoszenia środków zaskarżenia),
- pokrzywdzony jako strona w postępowaniu karnym – dlaczego warto być stroną w postępowaniu przed sądem,
- środki umożliwiające izolację sprawcy przemocy w rodzinie – do jakich organów można wystąpić o zastosowanie danego środka,
- pomoc dzieciom – art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz konsekwencje jego zastosowania przy szczególnym nacisku na praktyczne stosowanie prawa.

W ramach spotkań zostaną zapewnione dla uczestników materiały informacyjne w formie drukowanej oraz elektronicznej, pełne wyżywienie oraz ubezpieczenie, zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku 3-7 lat na miejscu szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną bądź równoważny.

Spotkania odbędą się w miastach wojewódzkich.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr telefonu 52 385 39 94,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .