Konsultacje społeczne kwestionariusza oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem

Kategoria: OPOPP

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konsultacje społeczne projektu kwestionariusza oceny indywidualnej potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Dokument wraz ze stosownym opisem dostępny jest w załączeniu oraz pod adresem:
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/rada-do-spraw-pokrzywdzonych-przestepstwem/

Kwestionariusz opracowany został przez Radę ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości. W ramach konsultacji społecznych uwagi należy zgłaszać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do dnia 3 grudnia br. Zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone na grudniowym posiedzeniu Rady.

O Radzie do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań o charakterze organizacyjno-praktycznym służących implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, a także opiniowanie przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości projektów aktów prawnych, opracowań i propozycji rozwiązań służących wzmocnieniu pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W skład powołanej 19 maja 2014 r. Rady wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej, Federacji Subvenia Victima, Fundacji „Dzieci Niczyje", Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ, Fundacji „Pomoc kobietom i dzieciom (Rozwód, Przemoc, Głód)" oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Radzie przewodniczy Minister Sprawiedliwości lub wyznaczony przez niego członek kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia ani zwrotu kosztów za swoją pracę.

Źródło: www.ms.gov.pl