Szkolenia przygotowujące do uzyskania Certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w 2020 roku

Kategoria: Ogłoszenia

Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Pogotowie Niebieska Linia IPZ rozpoczęli rekrutację na jesienne edycje szkoleń (2020) przygotowujących do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)

I zjazd 08-11 września 2020
II zjazd 06-09 października 2020
III zjazd 17-20 listopada 2020

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim członków zespołów interdyscyplinarnych d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych. Udział w szkoleniu pozwoli:

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Cena szkolenia: 2.100 zł od osoby (cena obejmuje wszystkie koszty związane z dydaktyką).

Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu pokrywa uczestnik. Miejsce szkolenia: Warszawa

2. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany - 160 godzin)

I zjazd 26-29.10.2020
II zjazd 23-26.11.2020
III zjazd 19-22.01.2021
IV zjazd 08-11.02.2021

 I SESJA – PRACA Z RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY ORAZ PRACA Z OBJAWAMI PTSD U OFIAR PRZEMOCY

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

II SESJA (CZĘŚĆ I) – DIALOG MOTYWUJĄCY W MOTYWOWANIU DO ZMIANY OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

II SESJA (CZĘŚĆ II) – POMOC DZIECKU Z RODZINY Z PROBLEMEM PRZEMOCY

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

III SESJA – BUDOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

IV SESJA - GRUPOWE FORMY POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

Podczas sesji uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

Uczestnicy będą także rozwijać swoje umiejętności pracy z grupą.

Podczas każdej sesji trenerzy prowadzą superwizję pracy poszczególnych uczestników nad przemocą domową. Łączna liczba godzin superwizji (20 h) stanowi minimum wymagane w procedurze certyfikowania specjalistów w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Kandydaci do szkolenia powinni mieć ukończone szkolenie stopnia podstawowego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze min. 100 godzin.

Cena szkolenia: 2.950 zł od osoby (cena obejmuje wszystkie koszty związane z dydaktyką).

Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu pokrywa uczestnik. Miejsce szkolenia: Warszawa

Ankiety zgłoszeniowe

Dostęp do URL (http://www.psychologia.edu.pl/pliki/624_SPPwR-zgloszenie.doc)Ankieta Szkolenie 120 godz.: STUDIUM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Wypełnione zgłoszenie można wysłać mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , pocztą lub faksem do sekretariatu Instytutu Psychologii Zdrowia PTP: Warszawa, ul.Gęślarska 3; fax.; 22 863-42-75.
28 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/ankieta_spopr.doc)Ankieta Szkolenie 160 godz.: STUDIUM POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE
Wypełniony zgłoszenie można wysłać mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , pocztą lub faksem do sekretariatu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" IPZ PTP: ul. Korotyńskiego 13, 02 - 121 Warszawa, tel. 22 824-25-01;  fax. 823-96-64
53 Kb

 

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Anna Ulatowska (tel kom.: 661 840 756).

Wypełnione zgłoszenie można wysłać: