Poradnia telefoniczna

Kategoria: Poradnia telefoniczna
Utworzono: 2012-11-13

Od czerwca 2007 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP prowadzi Poradnię Telefoniczną pod numerem:

Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"

22 668-70-00

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

W latach 2009 - 2016 współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Działalność Poradni dofinansowana jest ze środków kampanii Avon kontra Przemoc.

Avon logotyp

___________________

Warszawska "Niebieska Linia"

Do końca listopada 2012 r. zadania Poradni Telefonicznej realizowane były dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawa pod nazwą Warszawska "Niebieska Linia".

Zadanie w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych,

- świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów,

- poradnictwo prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Zadzwonić do naszej poradni może każda osoba, która osobiście doświadcza przemocy domowej lub jest jej świadkiem. Warto tu podkreślić, że nasza pomoc nie zastąpi bezpośredniego kontaktu osoby doświadczającej przemocy domowej z psychologiem w placówce wspierającej osoby podlegające przemocy domowej lub inną placówką pomocową. Dzwoniąc do nas dowiecie się Państwo o placówkach pomocowych z całego kraju - jeśli będzie taka potrzeba również o placówkach pomocowych poza granicami naszego kraju.  

- edukacja w zakresie zjawiska przemocy wobec dorosłych jak też dzieci,
- motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy
- kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt z przemocą domową,
- przeprowadzanie interwencji w odpowiednich instytucjach.

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP od 1995 do końca 2006 r. prowadziło na zlecenie PARPA poradnię telefoniczną, której głównym elementem był Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia: 0 - 800 - 1200 - 02.

Wszelkie pytania dotyczące obecnego funkcjonowania telefonu prosimy kierować do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.