Sejm pozytywnie o projekcie zwiększającym ochronę dzieci

Kategoria: Aktualności prawne
Utworzono: 2016-10-24
Administrator NL

Do dalszych prac Sejmu trafiły projekty nowelizacji ustawy Kodeks karny i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakładający surowsze kary za przestępstwa popełnione wobec dzieci. Z inicjatywą zwiększenia prawnokarnej ochrony małoletnich wystąpił do Prezydenta RP Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Celem zmiany obu ustaw jest zwiększenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Zdaniem Prezydenta RP i Rzecznika Praw Dziecka, ochrona dóbr dziecka, polegająca na walce z przestępczością w nie wymierzoną, w szczególności ochrona przed grożącą im przestępczością seksualną, powinna mieć najwyższy priorytet, a proponowana nowelizacja przyczyni się do zwiększenia karnoprawnej ochrony małoletnich ofiar przestępstw, jak i osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny.

Projekt zakłada zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa - przeciw życiu, zdrowiu i wolności - popełnione wobec dzieci, a także wymóg uwzględniania w wymierzaniu kary faktu poszkodowania dziecka. Ponadto zaostrza kary m.in. za okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka czy handel dziećmi. Po nowelizacji ustaw przestępstwem ma stać się niezgłaszanie czynów przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej wymierzonych w dobro dziecka.

- Nowe przepisy mają za zadanie jeszcze lepiej chronić najsłabszych, szczególnie dzieci. Krzywdziciele najmłodszych powinni być surowo karani, na pewno surowiej niż obecnie, adekwatnie do czynów. Nowelizacja nie ogranicza się do karania za przestępstwa, prawnie zobowiązuje do reagowania w przypadku posiadania wiedzy o okrucieństwie wobec dzieci. Umacniamy barierę ochronną wokół najmłodszych, formułując prawe ostrzeżenie: jeżeli podniesiesz rękę na dziecko – poniesiesz odpowiednie konsekwencje – komentuje Marek Michalak.

- Sprawcy będą mieli jasny sygnał, że popełnianie przestępstw, gdzie ofiarami są dzieci, będzie surowo traktowane. Wyraźnie podwyższamy surowość kar. Z drugiej strony, aby podnieść wrażliwość społeczną, dajemy wyraźny sygnał, że nie możemy być obojętni na krzywdy dziecka – podkreślał w Sejmie podczas pierwszego czytania Andrzej Dera, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Impulsem do przygotowania proponowanych zmian były wnioski wypracowane w ramach działalności Zespołu Analiz Systemowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji rzeczniowskich w Polsce. Zespół Analiz Systemowych został powołany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Derę, w celu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy zgłaszane przez obywateli.

Przedkładany projekt powstał w efekcie współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Praw Dziecka, z poparciem członków Zespołu Analiz Systemowych.

Więcej: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/sejm-pozytywnie-o-projekcie-zwiekszajacym-ochrone-dzieci

Źródło: http://brpd.gov.pl/