Ankiety zgłoszeniowe

Kategoria: Szkolenia Niebieskiej Linii
Utworzono: 2013-06-10
Administrator NL

Poniżej znajdą Państwo ankiety zgłoszeniowe lub kwalifikacyjne na szkolenia organizowane przez "Niebieską Linię" IPZ.

Całościowy opis zintegrowanego systemu szkoleń, wraz z omówieniem wszystkich form szkoleniowych oraz zakresu merytorycznego, dostępny jest w artykule:
NIEBIESKA AKADEMIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

Bieżące oraz planowane terminy szkoleń podajemy na stronie: Terminy szkoleń "Niebieskiej Linii".

Do pobrania:
Plik/ Adres URLOpisRozmiar
Pobierz plik (m40_02_ankieta_dziecko.doc)AnkietaSzkolenie 40 godz.: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECKA W RODZINIE - POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECKA I JEGO RODZICÓW49 Kb
Pobierz plik (m40_04_ankieta_pomoc_grupowa.doc)AnkietaSzkolenie 40 godz.: POMOC GRUPOWA OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE53 Kb
Pobierz plik (m40_06_ankieta_profilaktyka_wypalenia.doc)AnkietaSzkolenie 40 godz.: PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO W ZAWODACH ZWIAZANYCH Z POMAGANIEM I W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH40 Kb
Pobierz plik (m40_05_ankieta_przemoc_seksualna.doc)AnkietaSzkolenie 40 godz.: PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC DZIECI – ROZPOZNAWANIE I UDZIELANIE DZIECKU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ52 Kb
Pobierz plik (m8_06_ankieta_wizerunek_instytucji_kontakty_z_mediami.doc)AnkietaSzkolenie 8 godz.: BUDOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI/SŁUŻBY I EFEKTYWNE KONTAKTY MEDIAMI40 Kb
Pobierz plik (m8_07_ankieta_radzenie_sobie_ze_stresem.doc)AnkietaSzkolenie 8 godz.: RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W PRACY POMAGACZA I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ40 Kb
Pobierz plik (m8_08_ankieta_wizerunek_pomagacza.doc)AnkietaSzkolenie 8 godz.: SKUTECZNE BUDOWANIE WIZERUNKU OSOBY POMAGAJACEJ I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ40 Kb
Pobierz plik (m8_09_ankieta_asertywnosc.doc)AnkietaSzkolenie 8 godz.: ASERTYWNOŚĆ JAKO STRATEGIA PROFILAKTYCZNA WYPALENIA ZAWODOWEGO W PRACY POMAGACZA I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ41 Kb
Pobierz plik (m8_10_ankieta_szkolenie_dziecko.doc)AnkietaSzkolenie 8 godz.: DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM PRZEMOCY – OFIARA I ŚWIADEK 37 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/NA_40_przaca_ze_sprawcami.doc)AnkietaSzkolenie 40 godz.: JAK PRACOWAĆ ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ WEDŁUG MODELU Z DULUTH49 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/4218/ankieta_spr_12h_warsztat.doc)AnkietaSzkolenie 12 godz.: DIALOG JAKO METODA PRACY GRUPY KOREKCYJNO-EDUKACYJNEJ51 Kb
Dostęp do URL (http://www.psychologia.edu.pl/pliki/624_SPPwR-zgloszenie.doc)AnkietaSzkolenie 120 godz.: STUDIUM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE28 Kb
Dostęp do URL (http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/ankieta_spopr.doc)AnkietaSzkolenie 160 godz.: STUDIUM POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE53 Kb
Pobierz plik (ankieta_szkolenie_sytuacja_psychologiczna_dziecka.doc)AnkietaSzkolenie 8 godz.: SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA – OFIARY I ŚWIADKA PRZEMOCY W RODZINIE37 Kb
Pobierz plik (ankieta_szkolenie_kontakt_z_dzieckiem_ofiara_przemocy.doc)AnkietaSzkolenie 8 godz.: KONTAKT Z DZIECKIEM – OFIARĄ PRZEMOCY. Podstawy pracy z dzieckiem37 Kb
Pobierz plik (ankieta_szkolenie_rodzina_dziecka_ofiary_przemocy.doc)AnkietaSzkolenie 8 godz.: RODZINA DZIECKA - OFIARY PRZEMOCY. Praca interwencyjna nad zmianą37 Kb
Pobierz plik (ankieta_szkolenie_wykorzystanie_seksualne_dzieci.doc)AnkietaSzkolenie 8 godz.: WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECI. Rozpoznanie sytuacji dziecka37 Kb
Pobierz plik (ankieta_krzywdzenie_dziecka_w_rodzinie_z_problemem_alkoholowym.doc)AnkietaSzkolenie 40 godz.: KRZYWDZENIE DZIECKA W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - diagnoza i pomoc52 Kb