Krótkie formy szkoleniowe (8 i 12 godzinne)

Kategoria: Szkolenia
Utworzono: 2012-11-20
Piotr Antoniak

Zgodnie z wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) określonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czas trwania szkolenia powinien wynosić minimum 24 godziny. Dlatego osobom chcącym doskonalić swoje umiejętności w tym obszarze pomagania proponujemy do wyboru kilka 8-godzinnych szkoleń jednodniowych umożliwiając tym samym indywidualny wybór tematyki w trzech osobnych cyklach.

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu konsultacji i psychoedukacji w dziedzinie pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (m.in. poprzez niepełnosprawność, wiek, płeć, ubóstwo). To praktycy współpracujący nie tylko z Pogotowiem "Niebieska Linia", lecz także zespołami interdyscyplinarnymi i grupami roboczymi. Co ważne, osoby te od wielu lat prowadzą szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy, a także udzielają się na łamach specjalistycznych i popularnonaukowych pism.

Szkolenia 8-godzinne - Cena: 3.000 zł za grupę do 18 osób
Szkolenia 12-godzinne - Cena: od 4.000 zł za grupę do 18 osób
Miejsce: wskazane przez Zleceniodawcę

W przypadku wybranych szkoleń 8 i 12-godzinnych możliwy jest wariant stacjonarny (w Warszawie) z opłatą pobieraną od uczestnika - szczegóły w opisach szkoleń.

1. KONTAKT Z OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY PODCZAS REALIZOWANIA ZADAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO / GRUPY ROBOCZEJ
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: uzyskanie większego zrozumienia w kontakcie z osobą, doświadczającą przemocy w rodzinie, przećwiczenie umiejętności rozmowy w takiej sytuacji.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

2. WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCH
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: podwyższenie poziomu komunikacji i współpracy w zespole, uzyskanie większej efektywności, lepszego reagowania w sytuacjach niestandardowych.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

3. PIERWSZY KONTAKT Z OFIARĄ PRZEMOCY
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: zapoznanie się z zasadami pracy w trakcie pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

4. PRACA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: zapoznanie się z zasadami, celami i metodami pracy zespołów interdyscyplinarnych, przybliżenie idei pracy w takich zespołach, gdzie łączone są kompetencje osób i służb w pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz nauka pracy w takich zespołach.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

5. PRACA W GRUPACH ROBOCZYCH
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: pokazać, że grupa robocza jest „narzędziem” do szczególnie trudnych przypadków przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

6. DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM PRZEMOCY  – OFIARA I ŚWIADEK
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Odbiorcy: profesjonaliści pracujący z dziećmi lub na rzecz dzieci

Program szkolenia:

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

oraz zdobycie umiejętności w zakresie:

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych w godz. 10.00-16.30.

Uwaga: Możliwy nabór na szkolenie w wariancie stacjonarnym. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena szkolenia: 250 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, lunch). Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Dostępne terminy szkoleń "Niebieskiej Linii"

Kontakt e-mail do koordynatora szkoleń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. DIALOG JAKO METODA PRACY GRUPY KOREKCYJNO-EDUKACYJNEJ
(Czas szkolenia: 12 godz.)

Szkolenie ma formę 12 godzinnego warsztatu. Kierowane jest do osób prowadzących grupy korekcyjno-edukacyjne i chcących uzupełnić dotychczasowe szkolenia z zakresu pracy ze sprawcami przemocy.

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

WARIANT I – zgłoszenia indywidualne

Miejsce szkolenia: Warszawa

Cena szkolenia: 320 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, lunch).
Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Dostępne terminy szkoleń "Niebieskiej Linii"

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SEMINARIA:

1. Kontakt e-mail do koordynatora szkoleń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Dokonanie wpłaty na rachunek Instytutu Psychologii Zdrowia
Bank Zachodni WBK S.A. 32 1090 1056 0000 0001 0128 5123

WARIANT II – szkolenie w środowisku lokalnym

Szkolenia lokalne odbywające się na zamówienie we wskazanym miejscu. Rekrutacji uczestników dokonuje Zleceniodawca.

Czas szkolenia: 12 godzin. Cena szkolenia: od 4.000 zł za grupę szkoleniową do 18 osób (cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz materiały dydaktyczne
dla uczestników). Miejsce szkolenia: na zamówienie konkretnego środowiska we wskazanym przez niego miejscu. Naboru na szkolenie dokonuje Zleceniodawca.
Prosimy o kontakt z koordynatorem szkoleń na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA – OFIARY I ŚWIADKA PRZEMOCY W RODZINIE
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: uzyskanie większego zrozumienia sytuacji psychologicznej, w jakiej znajduje się dziecko w rodzinie z problemem przemocy.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom uzyskanie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

9. KONTAKT Z DZIECKIEM – OFIARĄ PRZEMOCY. Podstawy pracy z dzieckiem
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Cele szkolenia: nabycie praktycznych umiejętności z zakresu rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.

Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom uzyskanie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

10. RODZINA DZIECKA - OFIARY PRZEMOCY. Praca interwencyjna nad zmianą
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Podczas szkolenia uczestnik:

zdobędzie wiedzę na temat:

- systemu funkcjonowania rodziny z problemem przemocy
- mechanizmów rodziny z problemem przemocy
- potrzebnych dziecku działań ze strony profesjonalistów

zdobędzie umiejętności w zakresie:

- opracowywania planu potrzeb dla dziecka z rodziny z problemem przemocy
- planowania zmian w życiu rodziny na rzecz ochrony dziecka
- prowadzenia rozmów interwencyjnych z rodzicami dziecka – ofiary przemocy.

11. WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECI. Rozpoznanie sytuacji dziecka
(Czas szkolenia: 8 godz.)

Podczas szkolenia uczestnik:

zdobędzie wiedzę na temat:

- sytuacji psychologicznej dziecka ofiary-wykorzystywania seksualnego
- objawów występujących u dziecka wykorzystywanego seksualnie

zdobędzie umiejętności w zakresie:

- kontaktu z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
- planowania pomocy dziecku

 

Cennik małych form szkoleniowych


Czas szkolenia: 8 godz. Cena szkolenia: 3.000 zł za grupę szkoleniową do 18 osób (cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz materiały dydaktyczne dla uczestników).
Czas szkolenia: 12 godz. Cena szkolenia: od 4.000 zł za grupę szkoleniową do 18 osób (cena obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz materiały dydaktyczne dla uczestników).
Miejsce szkolenia: na zamówienie konkretnego środowiska we wskazanym przez niego miejscu. Naboru na szkolenie dokonuje Zleceniodawca. Prosimy o kontakt z koordynatorem szkoleń na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
W przypadku wybranych szkoleń 8 i 12-godzinnych możliwy jest wariant stacjonarny (w Warszawie) z naborem ogłaszanym przez nas i opłatą pobieraną od uczestnika - szczegóły w opisie danego szkolenia.