Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

STUDIUM POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE

Kurs zaawansowany – 160 godzin dydaktycznych (4 sesje po 4 dni w miesiącu)

EDYCJA JESIEŃ 2023:

I sesja – 12-15 września 2023
II sesja – 10-13 października 2023
III sesja – 14-17 listopada 2023
IV sesja – 12-15 grudnia 2023

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim absolwentów podstawowego kursu Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wymiarze minimum 120 godzin.

Kurs zaawansowany obejmuje 160 godzin zajęć warsztatowych, wykładów oraz superwizji.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy. Rozwija ono praktyczne umiejętności pomocy psychologicznej osobom dorosłym i dzieciom doświadczającym przemocy oraz profesjonalnej interwencji i diagnozy problemów w rodzinach. Tworzy także okazję do rozwijania umiejętności pracy interdyscyplinarnej, o której mowa w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przygotowuje do ubiegania się o certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie.

W czasie trwania studium każdy uczestnik grupy warsztatowej będzie miał obowiązek superwizowania pracy z wybranym przez siebie klientem/klientką, co oprócz egzaminu końcowego stanowi niezbędny element zaliczenia Studium, a także pozwoli naszym Absolwentom w przyszłości starać się o potwierdzenie ich kompetencji stosownymi certyfikatami.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Pełny kurs obejmuje cztery sesje (z częstotliwością jedna sesja w miesiącu).

W programie czterech sesji szkolenia m.in.:

 • diagnoza oraz planowanie pomocy dla rodziny z problemem przemocy, kontrakt z rodziną, specyfika reakcji na przemoc
 • diagnoza i praca terapeutyczna z objawami PTSD
 • diagnoza, terapia dzieci - ofiar krzywdzenia, terapia więzi, odległe skutki przemocy w dzieciństwie,
 • procedury dotyczące udzielania pomocy, zasady pracy interdyscyplinarnej - kompetencje służb, algorytmy postępowania, koordynacja programów przeciwdziałania przemocy, uregulowania prawne,
 • zastosowanie Dialogu Motywującego w motywowaniu do zmiany osób stosujących przemoc
 • tworzenie, prowadzenie grupowych form pomocy dla ofiar przemocy, zadania terapeutów grupowych, proces grupowy
 • profilaktyka wypalenia zawodowego oraz superwizja pracy uczestników szkolenia

ZALICZENIE STUDIUM

 • Poddanie superwizji w grupie warsztatowej swojej pracy z osobą z problemem przemocy w rodzinie
 • Przygotowanie studium przypadku dotyczącego pracy z osobą z problemem przemocy w rodzinie (stanowi ono podsumowanie pracy w grupie superwizyjnej odbywającej się podczas każdej sesji).
 • Zaliczenie egzaminu testowego kończącego studium
 • Obecność na wszystkich sesjach (nieobecności na sesjach można uzupełniać z kolejnymi edycjami).

Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia Studium Pomocy Ofiarom Przemocy Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

 

TRENERZY STUDIUM

 • Agnieszka Machnowska – kierowniczka studium, psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie
 • Renata Durda – do grudnia 2022 r. kierowniczka Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie
 • oraz zaproszeni współpracownicy: Izabela Banasiak, Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka-Kokot, Beata Kita.

MIEJSCE

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ w Warszawie przy ul. Widok 24 (II piętro).

W sytuacji obostrzeń epidemicznych organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć metodą hybrydową lub zdalną przy użyciu platformy ZOOM.

KOSZT KURSU

Koszt dydaktyki i materiałów wynosi 3 800 zł.
Koszt kursu nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.

Płatności można dokonywać jednorazowo za cały kurs lub w trzech ratach.

Nr konta Instytutu Psychologii Zdrowia PTP dla wpłacających za kurs SPOPR:
32 1090 1056 0000 0001 0128 5123 (Santander).

REKRUTACJA

 • Wypełnione zgłoszenie można wysłać mailem (sekretariat@niebieskalinia.pl, a.ulatowska@niebieskalinia.pl)
 • Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją Informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu bądź wpisaniu na listę rezerwową każdy uczestnik otrzyma drogą mailową. Decyzję o kwalifikacji uczestnika do​ udziału w kursie podejmuje kierowniczka studium na podstawie analizy informacji z nadesłanej ankiety.
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe dokonanie płatności.
 • Rekrutacja trwa do 21.08.2023 r.
 • Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Anna Ulatowska (tel. kom.: 661 840 756).

 

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.