Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

STUDIUM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Kurs podstawowy – 120 godzin dydaktycznych (3 sesje po 4 dni) 

EDYCJA WIOSENNA (2023) STACJONARNA: 

I sesja – 4-7 kwietnia 2023 r. 
II sesja – 9-12 maja 2023 r. 
III sesja – 13-16 czerwca 2023 r. 

EDYCJA LETNIA (2023) STACJONARNA: 

I sesja – 11-14 lipca 2023 r. 
II sesja – 8-11 sierpnia 2023 r. 
III sesja – 5-8 września 2023 r. 

Edycja stacjonarna jesień 2023 r.

I sesja - 03-06 października 2023 r.

II sesja - 07-10 listopada 2023 r. 

III sesja - 05-08 grudnia 2023 r. 

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zarówno w instytucjach państwowych, jak i organizacjach pozarządowych), członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych (pracowników pomocy społecznej, ochrony zdrowia i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów, policjantów, pedagogów, psychologów, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, prawników itp.). 

Udział w szkoleniu pozwoli: 

 • uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie, 
 • zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych, 
 • zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie, 
 • zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc, 
 • zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie, 
 • zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty”, 
 • zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. 

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność podczas wszystkich sesji i pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę. Absolwent kursu otrzyma dyplom ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, a także zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 

Zajęcia są realizowane w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ w Warszawie przy ul. Widok 24 (II piętro). 

W sytuacji obostrzeń epidemicznych organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć metodą hybrydową lub zdalną przy użyciu platformy ZOOM. 

TRENERKI i WYKŁADOWCZYNIE STUDIUM

 • Agnieszka Machnowska – kierowniczka studium, psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie,
 • Karolina Czarnecka - psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie
 • Ewa Foks - psycholożka, psychoterapeutka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie
 • Renata Durda –  specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie; do grudnia 2022 r. kierowniczka Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ
 • Maria Kuźmicz - psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie, od stycznia 2023 r. kierowniczka Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ
 • Agnieszka Olszewska-Dąbrowska – prawniczka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie
 • Justyna Rzytki-Sroka - psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie.

 

KOSZT KURSU 

Edycja stacjonarna: 

Koszt dydaktyki i materiałów wynosi 2 750 zł. 

Koszt kursu nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia uczestnika. 

Wpłaty można dokonać jednorazowo za udział w całym kursie lub w trzech ratach. 

Nr konta Instytutu Psychologii Zdrowia PTP dla wpłacających za kurs SPPwR: 

32 1090 1056 0000 0001 0128 5123 (Santander) 

  

REKRUTACJA 

Osoby zainteresowane udziałem w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w edycji letniej proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do 27 czerwca 2023 r. 

Wypełnione zgłoszenie można wysłać: 

 • mailem (a.ulatowska@niebieskalinia.pl), 
 • pocztą na adres: Pogotowie „Niebieska Linia” IPZ PTP, ul. Widok 24 00-023 Warszawa z dopiskiem „SPPwR”. 
 • Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu bądź wpisaniu na listę rezerwową każdy uczestnik otrzyma drogą mailową. 
 • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe dokonanie płatności.  

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Anna Ulatowska (tel. kom.: 661 840 756).  

Artykuły z kategorii Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ostatnie wolne miejsca

Trwają zapisy na najbliższą edycję Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (wiosna 2023).

...

czytaj dalej

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie - zapisy na kurs

Zapraszamy do udziału w kursie Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. 

Szkolenie...

czytaj dalej

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- zapisy na kurs

Zapraszamy do udziału w kursie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Kurs skierowany...

czytaj dalej

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.