Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kurs podstawowy – 120 godzin dydaktycznych (3 sesje po 4 dni w miesiącu)

EDYCJA LETNIA:

I sesja – 15-18 czerwca 2021
II sesja – 20-23 lipca 2021
III sesja – 24-27 sierpnia 2021

EDYCJA JESIENNA:

I sesja – 21-24 września 2021
II sesja – 19-22 października 2021
III sesja – 23-26 listopada 2021

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych. Udział w szkoleniu pozwoli:

  • uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych,
  • zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc,
  • zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie,
  • zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty”,
  • zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

Kurs kończy się testem sprawdzającym poziom wiedzy i wydaniem dyplomu ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz zaświadczeniem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ w Warszawie przy ul. Widok 24 (II piętro).

W sytuacji obostrzeń epidemicznych i rosnącej liczby zakażeń COVID-19 organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć metodą hybrydową lub zdalną przy użyciu platformy ZOOM.

KOSZT KURSU

Koszt dydaktyki i materiałów wynosi 2.100 zł.

Koszt kursu nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.

Nr konta Instytutu Psychologii Zdrowia PTP dla wpłacających za kurs SPPwR:

32 1090 1056 0000 0001 0128 5123 (Santander)

Wypełnione zgłoszenie można wysłać:

  • mailem (a.ulatowska@niebieskalinia.pl),
  • faksem (sekretariat Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, fax.: 22 823 96 64).

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Anna Ulatowska (tel kom.: 661 840 756).

Pliki do pobrania