Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

STUDIUM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Kurs podstawowy – 120 godzin dydaktycznych (3 sesje po 4 dni)

EDYCJA WIOSENNA (2022) STACJONARNA:

I sesja – 05-08.04.2022
II sesja – 10-13.05.2022
III sesja – 07-10.06.2022

EDYCJA wiosna KIELCE (2022) - edycja zamknięta dla Fundacji PEStka:

I sesja – 14-17.03.2022
II sesja – 11-14.04.2022
III sesja – 16-19.05.2022
IV sesja - 13-14.06.2022

EDYCJA jesień KIELCE (2022) - edycja zamknięta dla Fundacji PEStka :

I sesja – 12-15.09.2022
II sesja – 10-13.10.2022
III sesja – 07-10.11.2022
IV sesja - 05-06.12.2022

Edycja lato (2022) ONLINE

I sesja - 05-08.07.2022
II sesja - 02-05.08.2022
III sesja - 06-09.2022
termin przyjmowania zgłoszeń: 20 czerwca 2022

Edycja jesień (2022) STACJONARNA

I sesja - 27-30.09.2022
II sesja - 18-21.10.2022
III sesja - 15-18.11.2022
termin przyjmowania zgłoszeń: 12 września 2022

______

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zarówno w instytucjach państwowych, jak i organizacjach pozarządowych), członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych (pracowników pomocy społecznej, ochrony zdrowia i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów, policjantów, pedagogów, psychologów, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, prawników itp.).

Udział w szkoleniu pozwoli:

 • uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie,
 • zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych,
 • zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie,
 • zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc,
 • zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie,
 • zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty”,
 • zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność podczas wszystkich sesji i pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę. Absolwent kursu otrzyma dyplom ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, a także zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zajęcia w edycji online są realizowane przy użyciu platformy ZOOM. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu ze względu na jego zdalną formę jest zobowiązanie się do udostępnienia swojego obrazu i głosu oraz swojego imienia i pierwszej litery nazwiska trenerom oraz pozostałym uczestnikom szkolenia. Istotne jest również zapewnienie sobie miejsca, które będzie umożliwiało swobodną komunikację i współpracę z grupą szkoleniową.

Udział w szkoleniu w formie online wymaga od uczestników zapewnienia sobie dostępu do sprawnego sprzętu: komputera stacjonarnego z monitorem lub laptopa wyposażonego w: mikrofon, głośniki lub słuchawki z mikrofonem i kamerę internetową, zainstalowanej przeglądarki internetowej z obsługą HTML 5 oraz Web RTC (zalecane przeglądarki internetowe: Google Chrome w wersji 29 i wyższej; FireFox w wersji 45 lub wyższej; Opera w wersji 38 lub wyższej; Internet Explorer) oraz stabilnego łącza internetowego, pozwalającego na uczestnictwo w szkoleniu.

Zajęcia w edycji stacjonarnej są realizowane w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ w Warszawie przy ul. Widok 24 (II piętro).

W sytuacji obostrzeń epidemicznych i rosnącej liczby zakażeń COVID-19 organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć metodą hybrydową lub zdalną przy użyciu platformy ZOOM.

TRENERZY STUDIUM

 • Agnieszka Machnowska – kierowniczka studium, psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie,
 • Renata Durda – kierowniczka Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie
 • Maria Kuźmicz - psycholożka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie
 • Agnieszka Olszewska – prawniczka, specjalistka i superwizorka w zakresie przemocy w rodzinie

KOSZT KURSU

Edycja online:

Koszt dydaktyki i materiałów wynosi 2.100 zł.

Edycja stacjonarna:

Koszt dydaktyki i materiałów wynosi 2.300 zł.

Koszt kursu nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia uczestnika.

Wpłaty można dokonać jednorazowo za udział w całym kursie lub w trzech ratach.

Nr konta Instytutu Psychologii Zdrowia PTP dla wpłacających za kurs SPPwR:

32 1090 1056 0000 0001 0128 5123 (Santander)

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w formie online proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do 21 lutego 2022.

Osoby zainteresowane udziałem w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w formie stacjonarnej proszone są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej do 28 marca 2022.

Wypełnione zgłoszenie można wysłać:

 • mailem (a.ulatowska@niebieskalinia.pl),
 • pocztą na adres: Pogotowie „Niebieska Linia” IPZ PTP, ul. Widok 24 00-023 Warszawa z dopiskiem „SPPwR”.

  Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją Informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu bądź wpisaniu na listę rezerwową każdy uczestnik otrzyma drogą mailową.

  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe dokonanie płatności.

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawach organizacyjno-rekrutacyjnych udziela Anna Ulatowska (tel. kom.: 661 840 756).

Newsletter Niebieskiej Linii

Dołącz do biuletynu Niebieskiej Linii i otrzymuj wszystkie bieżące informacje o akcjach, szkoleniach, wydarzeniach oraz nowych artykułach.