Terminy szkoleń

Kategoria: Szkolenia
Zmodyfikowano: 2020-06-23
Administrator NL

 

NIEBIESKA AKADEMIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE »

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie »

I zjazd 08-11 września 2020
II zjazd 06-09 października 2020
III zjazd17-20 listopada 2020

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie »

I zjazd 26-29.10.2020
II zjazd 23-26.11.2020
III zjazd 19-22.01.2021
IV zjazd 08-11.02.2021

Zajęcia seminaryjno-warsztatowe »

PROGRAM PRACY ZE SPRAWCAMI PRZEMOCY W RODZINIE „RODZINA"
PARTNER PLUS - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC W RODZINIE
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECKA W RODZINIE - POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECKA I JEGO RODZICÓW
BUDOWANIE SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH
POMOC GRUPOWA OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC DZIECI – ROZPOZNAWANIE I UDZIELANIE DZIECKU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO W ZAWODACH ZWIAZANYCH Z POMAGANIEM I W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH
KRZYWDZENIE DZIECKA W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - diagnoza i pomoc
DIALOG JAKO METODA PRACY GRUPY KOREKCYJNO-EDUKACYJNEJ (12 godz.)

 

Szkolenia jednodniowe (8-godzinne) »

KONTAKT Z OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY PODCZAS REALIZOWANIA ZADAŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO / GRUPY ROBOCZEJ
WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCH
PIERWSZY KONTAKT Z OFIARĄ PRZEMOCY
PRACA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
PRACA W GRUPACH ROBOCZYCH
BUDOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI/SŁUŻBY I EFEKTYWNE KONTAKTY MEDIAMI
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W PRACY POMAGACZA I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ
SKUTECZNE BUDOWANIE WIZERUNKU OSOBY POMAGAJĄCEJ I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ
ASERTYWNOŚĆ JAKO STRATEGIA PROFILAKTYCZNA WYPALENIA ZAWODOWEGO W PRACY POMAGACZA I REPREZENTANTA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ
DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM PRZEMOCY – OFIARA I ŚWIADEK
SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA – OFIARY I ŚWIADKA PRZEMOCY W RODZINIE
KONTAKT Z DZIECKIEM – OFIARĄ PRZEMOCY. PODSTAWY PRACY Z DZIECKIEM
RODZINA DZIECKA - OFIARY PRZEMOCY. PRACA INTERWENCYJNA NAD ZMIANĄ
WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE DZIECI. ROZPOZNANIE SYTUACJI DZIECKA