Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Kategoria: Warsztaty
Utworzono: 2012-11-20
Piotr Antoniak

Trenerzy: Renata Durda, Izabela Banasiak

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie: