Krzywdzenie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym - Diagnoza i pomoc

Kategoria: Warsztaty
Utworzono: 2012-11-20
Piotr Antoniak

Trener: Renata Kałucka

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie: