Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci – Rozpoznawanie i udzielanie dziecku pomocy psychologicznej

Kategoria: Warsztaty
Utworzono: 2012-11-20
Piotr Antoniak

Trener: Magdalena Pietruszka-Pandey

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie:

(Moduły tematyczne: sytuacja ofiary i sprawcy, kompetencje rozpoznawania przemocy seksualnej wobec dzieci, umiejętności udzielania pomocy i wparcia ofierze i rodzinie, budowanie lokalnej interdyscyplinarnej koalicji na rzecz przeciwdziałania zjawisku)