Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka w rodzinie - Pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziców

Kategoria: Warsztaty
Utworzono: 2012-11-20
Piotr Antoniak

Trener: Katarzyna Fenik

Podczas szkolenia uczestnik:

1. zdobędzie wiedzę na temat:

2. zdobędzie umiejętności w zakresie: