Warszawa: Konsultacje projektu Programu Współpracy z NGO na rok 2017

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Utworzono: 2016-07-18
Administrator NL

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej [wskazanej] poniżej i na www.ngo.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pok. 133.

Konsultacje trwają do 1 sierpnia 2016 r.
[...]

O tym jak można wziąć udział w konsultacjach na stronie:
http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/dla-ngo-konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-z-ngo-na-rok-2017

Źródło: www.um.warszawa.pl