Konferencja „Wolontariat w mieście. Wsparcie rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny”

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Utworzono: 2017-11-02
Centrum Informacji NL

Urząd m.st. Warszawy zaprasza na konferencję poświęconą tematyce wsparcia rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny. Konferencja odbędzie się w dniach 28–29 listopada br. w Warszawie.

Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do poznania najważniejszych założeń i metod wsparcia rozwoju wolontariatu przez samorząd lokalny (w tym rozwoju wolontariatu pracowniczego w instytucjach publicznych). Nacisk położony zostanie także na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami wydarzenia. Zaproszenie kierowane jest nie tylko do władz samorządu lokalnego, urzędników odpowiedzialnych za prowadzenie różnorodnych działań społecznych i za politykę kadrową (wolontariat pracowniczy), lecz także i organizacji pozarządowych działających w obszarze wolontariatu lub wspierających współpracę trzeciego sektora z samorządem lokalnym. 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz, dostępny pod adresem: http://www.ochotnicy.waw.pl/konferencja. Na każde zgłoszenie organizator udzieli odpowiedzi e-mailem. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada br.

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce konferencji oraz noclegu.

Spotkanie odbędzie się w Domu Innowacji Społecznych, III p. Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, przy ul. Brackiej 25 w Warszawie. Podczas spotkania obecny będzie tłumacz Polskiego Języka Migowego.