Zaproszenie do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleniowej - Rady Pedagogiczne dzielnicy Ochota

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Utworzono: 2017-11-14
Centrum Informacji NL

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ zaprasza Rady Pedagogiczne dzielnicy Ochota do skorzystania z bezpłatnego szkolenia "Prawne aspekty władzy rodzicielskiej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce szkolnej".

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do diagnozowania sytuacji przemocy wobec dzieci oraz umiejętność podejmowania interwencji adekwatnej do zdiagnozowanej sytuacji.

Warsztat składać się będzie z 2 godzin dydaktycznych wykładu na temat interwencji w sprawy dotyczące przemocy wobec dzieci i przemocy w rodzinie oraz przestępstwa znęcania się. Jego aktywna forma ma na celu zapewnić nie tylko możliwość podzielenia się wątpliwościami, lecz również zadawanie pytań i poszukiwanie wspólnych rozwiązań.

Termin: do uzgodnienia

Miejsce szkolenia: na terenie Państwa placówki

Prosimy o kontakt:

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Olszewska - prawnik, prawnik kanonista, mediator rodzinny, trener szkoleniowy, wieloletni pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". 

logo O

Szkolenie jest finansowane ze środków m.st. Warszawa, Dzielnica Ochota.