Kampania “(Nie)Bądź Miła” - materiały prasowe oraz spoty

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Utworzono: 2017-12-21
Centrum Informacji NL

Nasza kampania „(Nie)Bądź miła” zwraca uwagę na różne postacie przemocy, której doświadczają kobiety od dzieciństwa do późnej starości – to przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna. Rodzice, otoczenie, partner, a w końcu dzieci i wnuki, oczekują od kobiet rezygnacji z przysługujących im praw, poświęcenia, „bycia miłą”.

Na okoliczność kampanii przygotowane zostały 4 spoty, jak i materiały eksperckie, dotyczące różnych form przemocy, które spotykają kobiety w trakcie ich życia: