Przypomnienie: Spotkanie BKDS ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (16.09.2018)

Kategoria: Aktualności i wydarzenia
Centrum Informacji NL

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 16 września br. w siedzibie Towarzystwa Pomocy Młodzieży, przy ul. Nowolipki 2 w godzinach 14.00-16.00. Serdecznie zapraszamy!