Program wsparcia dla doświadczających przemocy w rodzinie w OPTA

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2014-02-12
Administrator NL

Jeśli doświadczasz przemocy ze strony osób bliskich, nie możesz się z tym uporać, potrzebujesz wsparcia, pomocy prawnej, psychologicznej czy interwencyjnej i mieszkasz w Warszawie, Stowarzyszenie OPTA zaprasza do skorzystania z pomocy:

- specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (indywidualne wsparcie, motywowanie do przezwyciężenia sytuacji przemocy);
- adwokata socjalnego (pomoc interwencyjna, asysta w kontaktach z instytucjami, także sądami, pomoc w załatwianiu trudnych życiowych spraw);
- psychologa i terapeuty (rozpoznanie trudności, pomoc konsultacyjna, wsparcie krótkoterminowe);
- prawnika (pomoc w pisaniu pism i wniosków do sądu);
- grupy wsparcia;
- grupy rozwojowej o charakterze terapeutycznym;

Możesz także uczestniczyć w warsztatach psychoedukacyjnych, dzięki którym poprawią się Twoje umiejętności społeczne, łatwiej Ci będzie przezwyciężyć kryzys.

Wszystkie działania odbywają się w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34.

Zgłoszenia pod numerem tel. 22 622 52 52 lub 22 424 09 89.

Zadanie jest współfinansowane z BIURA POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH M.ST. WARSZAWY

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa