Mazowieckie: Bezpłatne wsparcie dla kobiet pokrzywdzonych przestępstwem

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2014-05-15
Administrator NL

Fundacja Centrum Praw Kobiet zaprasza wszystkie kobiety poszkodowane przestępstwem takim, jak przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna), stalking, mobbing, niealimentacji itp. do bezpłatnego uczestnictwa w zadaniu współfinansowanym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W ramach projektu Panie mogą skorzystać z szerokiej oferty pomocy i wsparcia:

a także wziąć udział w:

oraz w razie potrzeby zostać zakwalifikowane do pomocy w postaci:

Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w Warszawie:

Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w Filii CPK w Grójcu:

Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w Filii CPK w Żyrardowie:

Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w Filii CPK w Sochaczewie:

Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w punkcie CPK w Kampinosie:

Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w punkcie CPK w Teresienie:

Źródło: www.ngo.pl