Wsparcie i pomoc dla osób doświadczających przemocy - Grupa warsztatowa adresowana do osób starszych

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2014-05-28
Administrator NL

Praca grupy warsztatowej składa się z trzech części:

I. Trzy spotkania integracyjne w tym jedno wyjazdowe. Dwa spotkania integracyjne w Warszawie (czas trwania spotkania – 3 h) i 1 dwudniowe wyjazdowe (prawdopodobnie Młyn Gąsiorowo koło Serocka), zapewniamy przejazd, pobyt, warsztaty i atrakcje wieczorem. Celem spotkań jest wzajemne poznanie się, integracja udział w warsztatach komunikacji i umiejętności społecznych. Spotkania poprowadzą psycholodzy trenerzy STOP KLATKI. Odbędą się w okresie: sierpień – październik 2014.

II. Warsztaty dramowe. Drama to bardzo efektywna metoda pracy edukacyjno – profilaktycznej zarówno z osobami starszymi jak i z osobami doświadczającymi przemocy. Wykorzystuje naturalną zdolność człowieka do wchodzenia w role. Zasadą dramy jest nieocenianie umiejętności aktorskich uczestników i stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich. Podczas warsztatów uczestnicy sami wybierają tematykę spektaklu, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, na podstawie których, poprzez improwizację, wypracowują fabułę spektaklu. Sami decydują, kto chce wziąć udział w wystawianym spektaklu i kto jaką rolę będzie odgrywał. Dodatkowo w czasie trwania warsztatów będzie można skorzystać z pomocy/porady psychologa. Zajęcia poprowadzą psycholodzy/trenerzy STOP KLATKI. Odbywać się będą raz w tygodniu w okresie: październik – listopad 2014 i styczeń – kwiecień 2015.

III. Spektakl interaktywny: uczestnicy sami zdecydują jak będzie wyglądać spektakl, wybiorą jego tematykę, zdecydują, kto chce wziąć w nim udział i dla jakiej publiczności przygotują 2 przedstawienia. Przedstawienia odbędą się w okresie: kwiecień – czerwiec 2015.

Korzyści z udziału w grupie: udzielnie wsparcia, poznanie nowych ludzi, odbudowanie wiary we własne siły oraz poczucia ważności i sprawczości, danie im siły i motywacji do zmiany w życiu, wyjście z osamotnienia i izolacji.

Fundacja Projekt Starsi – powstała w 2013 roku i rozpoczyna działalność. Głównym celem fundacji jest świadczenie kompleksowej pomocy osobom starszym i ich otoczeniu, jak również wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych. Główne obszary na których będzie działać fundacja: likwidacja obszarów dyskryminacji osób starszych ( przemoc, służba zdrowia), działania poprawiające sytuację zdrowotną, opiekuńczą i materialną osób starszych, działania aktywizujące osoby starsze (głównie artystyczne), rzecznictwo na rzecz osób starszych i działalność badawcza.

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP KLATKA (partner w projekcie) – od 11 lat wykorzystuje dramę w obszarach takich jak edukacja, profilaktyka zachowań ryzykownych, w tym przemocy, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, budowanie kapitału społecznego, przeciwdziałanie dyskryminacji i marginalizacji. Zrealizowali 76 projektów dla ok. 27 tys. osób, zajmują się również popularyzowaniem, promowaniem i uczeniem metody dramy, prowadzą Szkołę Dramy Stosowanej oraz certyfikację trenerów i superwizorów.

Kontakt w sprawie udziału w grupie: Magdalena Rutkiewicz, Fundacja Projekt Starsi, 519 139 207

Działania odbywają się w ramach projektu: „Stop przemocy wobec starszych”, realizowanego przez Fundację Projekt Starsi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP KLATKA na Żoliborzu i Bielanachw ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Źródło: Fundacja Projekt Starsi