Lokalna grupa wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w Łomiankach

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2016-09-01
Administrator NL

Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Oferta skierowana jest do osób dorosłych.

Cele grupy:

Grupa umożliwia otrzymanie wsparcia emocjonalego, informacyjnego, nabywanie umiejętności zatrzymania przemocy i wychodzenia z sytuacji przemocy.

Korzyści dla uczestników:

Program:

Spotkania grupy będą się odbywały raz w tygodniu we wtorki w godzinach 14.00-16.00.

Uczestnictwo w pracach grupy jest poprzedzone zgłoszeniem osobistym lub telefonicznym do OPS oraz konsultacją psychologiczną.

Prosimy o kontakt z Magdaleną Kłobukowską lub Iwoną Michalską-Cielniak

Miejsce działania grupy: Łomianki, ul. Szpitalna 7, tel. 227514089.

Źródło: OPS Łomianki