Przypomnienie o warsztacie uczącym zaradności życiowej i aktywności

Kategoria: Oferta pomocowa
Utworzono: 2017-11-06
Centrum Informacji NL

Towarzystwo Pomocy Młodzieży w Warszawie zaprasza 11 listopada br. do udziału w warsztacie uczącym zaradności życiowej i aktywności. 

Warsztaty są przeznaczone dla osób w wieku w wieku 15 – 26 lat, które mieszkają na terenie województwa mazowieckiego oraz doświadczają bądź doświadczyły przemocy.

Podczas spotkań grupowych młodzież będzie mieć możliwość poznać nowe osoby, lepiej poznać siebie, swoje mocne strony, sprawdzić, co ułatwia, a co utrudnia kontakty z innymi, pokonać swoje ograniczenia w kontaktach społecznych, nauczyć się konstruktywnego wyrażania siebie – swoich potrzeb, uczuć i przekonań, ćwiczyć konkretne zachowania w obrębie zgłaszanych trudności, dzielić się swoimi problemami i frustracjami.

Tematyka warsztatów:

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy będą mogli odważniej i bardziej świadomie kierować własnym życiem, przekraczać ograniczające ich bariery, realistyczne oceniać swoje możliwości w kontekście doświadczeń rodzinnych, odnaleźć swoje mocne strony, lepiej radzić sobie z trudnościami oraz nauczą się stawiać sobie realne cele.

NA WARSZTATY OBOWIĄZUJĄ ZAPISY: