Warszawa: Najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy

Kategoria: System
Utworzono: 2017-07-31
Administrator NL

Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Warszawy, które zajmują się problemem przemocy interpersonalnej i dyskryminacją, zapraszamy do udziału w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Termin kolejnego spotkania Komisji ustalono na 18 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.oo w siedzibie Stowarzyszenia "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, Warszawa.

Komisja powstała w 2007 roku z inicjatywy warszawskich organizacji pozarządowych oraz przy wsparciu Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy przy Biurze Polityki Społecznej Urzędu Miasta (obecnie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy).

Wszelkie informacje na temat działań tej, i innych Komisji Dialogi Społecznego, na stronie www.um.warszawa.pl/ngo.

Inf. wł.