Warszawa-Bielany. II konkurs dotacyjny: Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

Kategoria: System
Utworzono: 2013-05-10

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2013 roku. Oferty należy składać do 29 maja do godz. 12.00.

Zadania, których dotyczy konkurs:

  1. Realizacja programów edukacyjnych dla uczestników kursów na prawo jazdy;
  2. Organizacja kolonii z programem profilaktycznym dla kogo? dla dzieci i młodzieży ze środowisk zwiększonego ryzyka z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
  3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zwiększonego ryzyka z terenu osiedli Młociny i Marymont-Ruda Dzielnicy Bielany w formie opiekuńczej w tym świetlic, klubów i ognisk wychowawczych.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Żeromskiego 29 pok. 113, nr telefonu 22 37 33 113, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursowych i wymaganej dokumentacji zawarte są na stronie konkursu.

Źródło: www.ngo.pl