Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w latach 2014-2015

Kategoria: System
Utworzono: 2014-02-17
Administrator NL

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ogłosił na swoich stronach internetowych otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w latach 2014-2015 "Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D".

Termin składania ofert upływa w czwartek, 6 marca 2014 o godzinie 16:00.

 

Szczegółowe informacje wraz załącznikami na stronach:

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakresie-p-4
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D148B6A9-923B-447F-8F4B-C053C8466C08,frameless.htm