"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2015

Kategoria: System
Utworzono: 2015-03-09
Administrator NL

Ruszyła tegoroczna edycja Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego lub zlecane podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Głównym celem jest zintensyfikowanie działań, mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Wnioski można składać do 27 marca 2015 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zachęca Państwa do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

-> przejdź do pełnej informacji z Ogłoszeniem o konkursie, Programem i załącznikami

Źródło: www.mpips.gov.pl