Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na współrealizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Kategoria: System
Zmodyfikowano: 2015-04-21
Administrator NL

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacje pozarządowe) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych oraz wpisujących się w szczególności w cele i założenia przyjętych dokumentów strategicznych.

Więcej informacji: http://europa.um.warszawa.pl/aktualnosci/miasto-sto-eczne-warszawa-og-asza-konkurs-020415

Źródło: www.um.warszawa.pl