IV konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2015 r.

Kategoria: System
Utworzono: 2015-06-08
Administrator NL

W dniu 28.05.2015 r. Prezydent M.St. Warszawy podpisała Zarządzenie Nr 772/2015 w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2015 roku. Termin składania ofert na konkurs upływa 19 czerwca 2015 r.

W konkursie przewidziano dwa szczegółowe zadania:

1. Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnycj dla mieszkańców m.st Warszawy dotyczących procedury „Niebieskie Karty"
2. Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy

Szczegółowe informacje:

Źródło: www.um.warszawa.pl