VI otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie (2015-2018)

Kategoria: System
Utworzono: 2015-09-25
Administrator NL

W dniu 23 września 2015 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie Nr 1341/2015 w sprawie ogłoszenia VI otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2015 - 2018. Oferty w konkursie należy składać do dnia 15 października 2015 r. do godz. 16-ej.

Pełna treść zarządzenia w BIP:

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/38ECB31E-DF71-49AA-807E-C286BF9D68A5,frameless.htm

Źródło: www.um.warszawa.pl