Przedłużenie terminu składania ofert na VI otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

Kategoria: System
Utworzono: 2015-10-05
Administrator NL

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych informuje o przedłużeniu, do dnia 21 października 2015 r., terminu składania ofert na VI otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2015 – 2018, zgodnie z zarządzeniem Nr 1365/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 września 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia VI otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2015 – 2018 .

Tekst wspomnianego zarządzenia oraz tekst ujednoliconego zarządzenia nr 1341/2015 dostępne są na stronie BIP:

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/AAD2ABD0-2ACC-4744-97F3-7F3F59EB7C0C,frameless.htm

oraz na stronie: https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/wspolpraca/vi-kon-przeciwdzia-anie-alkoholizmowi-i-przemocy-2015-2018.

Źródło: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/