Wyniki konkursu dotacyjnego na realizację zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2016 roku

Kategoria: System
Utworzono: 2016-01-29
Administrator NL

Na stronach internetowych Urzędu Miasta st. Warszawy ukazała się informacja o zarządzeniu nr 93/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2016 roku.

Treść zarządzenia wraz z listą zadań publicznych zakwalifikowanych do dofinansowania dostępna jest na stronie:
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/51F53C70-C52D-4EC9-BB76-08B10941CAC5,frameless.htm

Źródło: http://bip.warszawa.pl/