Warszawa: Aktulane konkursy ofert na realizację zadania publicznego dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kategoria: System
Utworzono: 2016-05-31
Administrator NL

W czerwcu 2016 r. kończą się terminy składania ofert w szeregu konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, ogłoszonych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy lub zarządy warszawskich dzielnic.

Poniżej publikujemy listę ogłoszonych konkursów z powyższego zakresu wraz terminami przyjmowania zgłoszeń.

 1. Ogłoszenie VI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2016 - 2018 (piątek, 17 czerwiec, 2016 - 16:00).
  Zakres: Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka

 2. Ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2016 roku (piątek, 17 czerwiec, 2016 - 16:00).
  Zakres: Przeprowadzenie badania skuteczności procedury Niebieskie Karty w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 3. Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2016 roku (poniedziałek, 13 czerwiec, 2016 - 16:00).
  Zakres: Pilotażowe działania z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego, zmierzające do podnoszenia kompetencji cyfrowych.

 4. Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2016 roku (czwartek, 9 czerwiec, 2016 - 16:00).
  Zakres: Realizacja projektu badawczo-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 5. Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2016 – 2017 (wtorek, 7 czerwiec, 2016 - 16:00).
  Zakres: Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka.

 6. Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2016 roku (piątek, 3 czerwiec, 2016 - 16:00).
  Zakres: Objęcie dzieci i młodzieży pomocą świadczoną przez pedagogów ulicznych w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2016 roku.

Szczegółowe informacje na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/wykaz

Źródło: http://ngo.um.warszawa.pl/