Praga-Południe: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

Kategoria: System
Utworzono: 2016-06-30
Administrator NL

Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy w 2016 roku.

Termin składania wniosków ofertowych upływa w piątek, 8 lipca 2016 r. o godz. 16:00.

Konkurs dotyczy następujących zagadnień:

1. Prowadzenie działalności wspierającej osoby uzależnione i ich rodziny zamieszkujące w Dzielnicy Praga – Południe na terenie objętym programem rewitalizacji.

2. Prowadzenie działań wspierających młodzież oraz młodych dorosłych w przedziale wiekowym 17-21 lat pochodzących z rodzin z problemem alkoholowymzamieszkujących w Dzielnicy Praga – Południe na terenie objętym programem rewitalizacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenia-ii-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-zakresie-och

Źródło: www.ngo.um.warszawa.pl