Dla NGO: Konsultacje rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Kategoria: System
Utworzono: 2017-06-27
Administrator NL

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe* do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu programu oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej i oraz na www.ngo.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pok. 133.

Konsultacje trwają do 4 sierpnia 2017 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia 2017 r.

*oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Źródło: http://konsultacje.um.warszawa.pl

Do pobrania:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/formularz_uwag_program_2018.doc)Formularz do zgłaszania uwag 37 Kb
Dostęp do URL (http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/projekt_rocznego_programu_2018.doc) Projekt rocznego programu współpracy na 2018r. 200 Kb