Bezpłatne seminarium pt. „Praca i kontakt z osobą doznającą przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty”

Kategoria: Szkolenia
Utworzono: 2014-10-23
Administrator NL

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" ma przyjemność zaprosić osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m. st. Warszawy do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Praca i kontakt z osobą doznającą przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty".

Na seminarium szkoleniowe składają się następujące bloki tematyczne:

- znaczenie i rola osobistych postaw w kontakcie z osobami doznającymi przemocy;
- nawiązywanie kontaktu sprzyjającego budowaniu relacji współpracy z osobami doznającymi przemocy;
- tworzenie strategii pracy z osobami dotkniętymi przemocą: interwencja kryzysowa, postinterwencyjne działania w kryzysie, działania pomocowe;
- omówienie sytuacji trudnych, niejednoznacznych, napotykanych w codziennej pracy przez uczestników szkolenia;
- symulowana sytuacja rozmowy z osobą doznającą przemocy –ćwiczenia z wykorzystaniem materiału filmowego;
- podsumowanie: kierunki własnego rozwoju w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Podczas seminariów, szczególny nacisk kładziony będzie na wyposażenie odbiorców szkolenia w umiejętności do nawiązania pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy w sytuacji interwencji kryzysowej i działaniach postinterwencyjnych Te kompetencje pomagają m. in. zminimalizować ryzyko wtórnej wiktymizacji osób doznających przemocy.

W seminarium może wziąć udział łącznie 16 osób. W jednym seminarium mogą wziąć udział maksymalnie 3-ej przedstawiciele jednej placówki.

Proponowane, bezpłatne seminaria realizowane są w ramach zadania publicznego pn. „Działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie", współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę. Aby zapewnić możliwość wzięcia udziału w szkoleniach jak największej licznie osób, w ramach realizacji projektu przeprowadzonych zostanie 10 seminariów.

Najbliższe zajęcia odbędą się w dniach:

- 30 października 2014 r. – prowadzenie Małgorzata Wincenciak
- 06 listopada 2014 r.      – prowadzenie Ewa Podgórska
- 13 listopada 2014 r.      – prowadzenie Paula Klemińska
- 27 listopada 2014 r.      – prowadzenie Małgorzata Kulka
- 03 grudnia 2014 r.        – prowadzenie Anna Wiechcińska-Szymańska
- 19 grudnia 2014 r.        – prowadzenie Wanda Paszkiewicz

Wszystkie seminaria rozpoczynają się o godzinie 9.00 i trwają do godziny 15.00.
Seminaria prowadzone będą w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" (ZMIANA SIEDZIBY, NOWY ADRES: ul. Jaktorowska 4, Warszawa Wola).

Więcej: www.niebieskalinia.org