Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej - nowe podejście systemowe"

Kategoria: Szkolenia
Utworzono: 2015-08-27
Administrator NL

Instytut Badań i Innowacyjnych Technologii Sp. z o.o. zaprasza do udziału w 2-dniowym bezpłatnym szkoleniu pt. „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej – nowe podejście systemowe”, które odbędzie się w Warszawie, w dwóch terminach: 30 września - 1 października 2015 r. oraz 19-20 października 2015 r.

Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu „Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania” realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013) współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, które mają kontakt z ofiarami przestępstw seksualnych. Wzrost kompetencji w tym zakresie przyczyni się nie tylko do umiejętnego zastosowania przepisów wynikających zwłaszcza z ostatniej zmiany kodeksu karnego, ale również do polepszenia jakości ich pracy na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko wolności seksualnej oraz współpracy z nimi przy rozwiązywaniu ich problemów.

Do kogo jest skierowane szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji i służb mających w swojej codziennej pracy kontakt z osobami, które doznały przemocy seksualnej, w tym zwłaszcza dla funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów, pracowników socjalnych.

Gdzie i w jakiej formie będą prowadzone szkolenia?

Szkolenia będą realizowane w czasie 2 następujących po sobie dni tygodnia i będą odbywać się wyłącznie w dni robocze: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Szkolenia będą realizowane na terenie całej Polski, w miastach będących siedzibami apelacji, tj. w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
W przypadku braku możliwości udziału w powyżej wskazanym terminie istnieje możliwość wzięcia udziału w innym terminie w innej miejscowości.

Uprzejmie informujemy też, że według wstępnych założeń w ramach całego cyklu szkoleniowego możliwe będzie przeszkolenie po 3-4 pracowników Państwa  Instytucji. W przypadku większej liczby zgłoszeń osób chętnych będziemy wpisywać zainteresowane osoby na listę rezerwową.

Co zapewniamy każdemu Uczestnikowi?

· nieodpłatny udział w zajęciach,
· część wykładową i warsztatową w oparciu o autorski program,
· materiały szkoleniowe,
· zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (warunkiem uzyskania zaświadczenia będzie potwierdzony na liście obecności udział zarówno w pierwszym, jak i drugim dniu szkoleniowym),
· przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonych ekspertów,
· wyżywienie: przerwy kawowe i obiad,
· możliwość przednoclegu i noclegu.

Jak się zgłosić?

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
· telefon: +48 89 651 06 65, +48 89 651 06 68, kom 519 622 895,
· faks: +48 89 627 16 34 lub +48 89 627 16 35,
· e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Formularz zgłoszeniowy oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie, jak również deklaracja skorzystania z noclegu, do uzyskania na stronie www.szkoleniaprzemoc.pl.

Źródło: www.szkoleniaprzemoc.pl