Bezpłatne szkolenia w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym”

Kategoria: Szkolenia
Utworzono: 2015-09-08
Administrator NL

Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Akademia Biznesu MDDP zapraszają do udziału w szkleniach w ramach projektu pn."Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym", adresowanym do:

· Sędziów · Prokuratorów · Kuratorów Sądowych · Funkcjonariuszy Policji · Pracowników organizacji i instytucji zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem

w terminie 5-7.10.2015 roku w Warszawie.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących zawodowo z osobami pokrzywdzonymi.

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuję:

Część teoretyczną

· Pozycja pokrzywdzonego w polskim procesie karnym - krótki rys historyczny, obecny stan prawny.
· Możliwości naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem w świetle uregulowań Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego wykonawczego, ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.
· Mediacja jako sposób likwidacji konfliktu między pokrzywdzonym przestępstwem, a jego sprawcą.
· Międzynarodowe standardy pomocy pokrzywdzonym przestępstwem - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 roku ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz. Urz. UE L 315 z 2012 roku, s.57).
· Dobre praktyki pomocy ofiarom przestępstw z innych państw.
· Możliwości wsparcia ofiar przestępstw z Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
· Zasady przesłuchania w trybie art. 185 a-185 c kodeksu postępowania karnego - procedura i wskazówki praktyczna.

Część warsztatową

· Ryzyko wystąpienia wtórnej wiktymizacji jako skutku udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
· Metodologia przesłuchania osób pokrzywdzonych przestępstwem.
· Praca z dziećmi - pokrzywdzonymi przestępstwem.
· Pokrzywdzony na policji, w prokuraturze i przed sądem - możliwe postawy i pożądane reakcje organów procesowych.
· Optymalne rozwiązania dotyczące wzajemnych kontaktów sprawcy i ofiary w postępowaniu karnym, ze szczególnym uwzględnieniem czynności obligatoryjnych - wymiana dobrych praktyk.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.projekt-ms.pl, kontakt mailowy bądź telefoniczny.

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (22) 208 28 56

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Źródło: www.projekt-ms.pl

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (22) 208 28 56