Warszawa: Szkoła trenerów "Chronimy dzieci. Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki krzywdzenia dzieci"

Kategoria: Szkolenia
Utworzono: 2016-07-29
Administrator NL

Celem szkoły trenerów jest przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących z placówkami oświatowymi do prowadzenia szkoleń dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci - identyfikacji symptomów krzywdzenia dzieci, podejmowania interwencji oraz systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Kurs obejmuje 4 zjazdy, które odbywają się w Warszawie. Data pierwszego zjazdu: 26-28 sierpnia 2016 r.

Więcej informacji o wydarzeniu - infromacje organizacyjne, program kursu, terminarz zjazdów, zapisy: tutaj

Udział w kursie mogą brać przedstawiciele organizacji i instytucji zrzeszonych w Ogólnopolską Sieć organizacji wspierających program Chronimy Dzieci.

Więcej informacji o sieci organizacji: tutaj

Zakwalifikowanie osoby lub osób z danej instytucji na kurs jest równoznaczne z przyjęciem instytucji do Sieci Chronimy Dzieci.

Program „Chronimy Dzieci” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła – zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”.

Źródło: www.ngo.pl